24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні категорії економічного аналізу№ роботи: 1911
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Основні категорії економічного аналізу
2. Види економічного аналізу
3. Економічний аналіз і суміжні науки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Андреева, Г. І. Економічний аналіз [Текст]: навч.-метод. посібник / Г. І. Андреева. - К. : Знання, 2008. - 263 с
2. Ковальчук, Т.М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. -. Чернівці : Рута, 2008. - 392 c.
3. Кожанова, Є. П. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Є. П. Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний унт. - 3-є вид., допр. і доп. -. X.: ВД "ІНЖЕК", 2009. - 344 с.
4. Козак, І. І. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 217 с.
5. Прокопенко, І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - . К. : ПУЛ, 2008. - 430 с.
6. Чумаченко, М.Г. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник / М. А. Болюх [та ін.]; ред. М. Г. Чумаченко; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 555 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.