23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління збутовою діяльністю підприємства№ роботи: 191
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Теоретичні управління збутовою діяльністю підприємства..............5
Р озділ 2. Аналіз збутової діяльності на ТОВ ВКП „Фармвест”.................... ...14
Розділ 3. Шляхи вдосконалення збутового менеджменту на ТОВ ВКП „Фармвест”.................... .............................. .............................. .............................3 3
Висновки................... .............................. .............................. .............................. ...38
Список використаної літератури.................... .............................. ........................41
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Безкоровайна С.В. Метрологія формування цінової політики підприємства.// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.31-34.
6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
7. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
9. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
10. Гвоздик О.В Ассртиментная и ценовая политика Маркетинг и реклама №5-6, 2002 с.60-61.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники розвитку сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
12. Герасимчук В. Т., Маркетинг: теорія та практика: Нaвчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 327 с.
13. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995
14. Голобушков О. Фактори впливу на організацію і ефективність збутової діяльності підприємства // Вісник КДТЕУ, 2000 №3
15. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП,1995.
16. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
17. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України, 1997 №9 стр.73-76
18. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
19. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
20. "Менеджмент організації". Навчальна допомога/Під редакцією Румянцевой З.П. і. Саломатина. Н.А - М.: Инфа-м, 1995г.
21. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект –К.; М.; Спб.: Видавничий дім “Вільямс”, 198. –262 стор. іл.
22. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
23. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.