09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

На підприємстві, де працює студент, в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу.№ роботи: 1908
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Завдання 1

На підприємстві, де працює студент, в одному з виробничих підрозділів самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення фактичних втрат робочого часу.
Таблиця 1.1
ВИХІДНІ ДАНІ
Варіант Нормативний баланс
Тпз на зміну, хв. від Топ % Тобс від Топ. % % скорочення втрат
1. Індивідуальна фотографія робочого часу 28 4,5 5,0 75
2. Самофотографія робочого часу 30 4 6 50
3. Бригадна фотографія (кількість робітників 5—10 чол.) 15 5 4 80
4. Групова фотографія (кількість 4—6 чол., інтервал 10—15 хв) 26 4 3 60
5. Масова фотографія методом моментних спостережень (кількість 20—25 чол.) К — 0,76, Р 7% 30 5 4 50

Завдання 2
Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньо-спискового робітника, якщо плануються такі зміни:
навчальні відпустки зростають на 10%;
відпустки з вагітності — на 4%;
неявки у зв’язку з хворобою зменшуються на 16%;
відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 8%.
Для всіх робітників планується зміна — 8 годин. Необхідно розрахувати нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, виходячи з таких даних.
Таблиця 2.1
ВИХІДНІ ДАНІ
Показник Одиниця виміру В а р і а н т
І
план факт
Календарний фонд робочого часу люд. -днів 146 000 146 000
Вихідні та святкові дні —//— 41 200 41 200
Номінальний фонд робочого часу —//—
Невиходи на роботу, всього —//— 11 670 13 012
У тому числі:
Чергові та додаткові відпустки —//— 6776 6768
Відпустки з вагітності —//— 832 828
Навчальні відпустки —//— 248 244
Невиходи через хворобу —//— 3304 4248
Відпустки з дозволу адміністрації люд.-днів 600 660
Цілозмінні простої —//— — 128
Невиходи з неповажної причини —//— — 136
Реальний фонд робочого часу —//—
Номінальний змінний фонд робочого часу —//— 3200 3200
Скорочений час для підлітків —//— 120 120
Скорочений роб. день для робітників із шкідливими умовами праці —//— 10 14
Внутрізмінні втрати робочого часу —//— — 60
Реальний змінний фонд роб. часу —//—
Річний ефективний фонд роб. час —//—
Чисельність робітників осіб. 400 400
Плановий відсоток виконання норм % 126
Трудомісткість виробничої програми на плановий період тис.нормо-год. 816,16

Завдання 3
Визначити величину норми машинного, штучного і штучно-калькуляційного часу при виконанні токарної операції — обточування. Деталь — втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також норму на партію деталей за даними таблиці 3.

Таблиця 3
ВИХІДНІ ДАНІ
Характеристика роботи та режимів роботи устаткування Варіант
І
Довжина обробки, мм 320
Припуск на обробку, мм 12
Кількість обертів деталі об/хв 600
Глибина обробки, мм 4
Розмір подачі на один оберт, мм/об 0,32
Діаметр деталі після обробки, мм 140
Допоміжний час, хв 2,5
Час на обслуговування робочого місця та відпочинок робітника, % Топ 8
Час підготовчо-завершальної роботи на партію деталей, хв 32
Кількість деталей в партії, шт. 35

Завдання 4
Визначити норму обслуговування верстатів-дублерів для робітника-багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за такими даними:
Таблиця 4.1
ВИХІДНІ ДАНІ
Показник Варіант
І
Час основної роботи 12,0
Час допоміжної роботи 4,7
Час на перехід до іншого верстата 0,3
Час підготовчо-заключної роботи за зміну 28
Тривалість зміни 480
Час обслуговування робочого місця 6% Топ
Час на відпочинок робітника 5% Топ
Кд 0,85

Завдання 5
Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов:
Таблиця 5.1
ВИХІДНІ ДАНІ
Показник Одиниця

виміру Варіант
І
Ознайомлення з виробничим завданням людино-годин 4
Підготовка робочих місць —//— 2
Вантаж та переміщення металоконструкцій тонн 80
Норма часу на 1 тонну нормо-годин 0,15
Монтаж металоконструкцій
тонн 60
Норма часу на 1 тонну нормо-годин 2,10
Зварювання з’єднань пог.м. 400
Норма часу на зварювання 1 пог.м. нормо-годин 0,28
Фарбування металоконструкцій м2 12
Норма часу нормо-годин 0,4
Здавання продукції годин 4
Тривалість зміни —//— 8
Чисельність бригади осіб 5
Середній відсоток виконання норм % 112
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю // Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами / Відп. Ред. В.М. Вакуленко, О.П.Товстенько. – к., 1997.
2. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 січня 1999 р.
3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. – 4-те вид. – К., 2003.
4. Основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Схвалено Указом Президента України від 3 серпня 1999 p. №958/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — №31.
5. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. — К., 2000.
6. Гирич О.Г. Трудове право. - Київ, 1997.
7. Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. — 1998. — №7
8. Людина і праця / Козінцев І.П., Савенко Л.А. - К. Юрінком, 1997.
9. Осовий Г. Як подолати безробіття // Праця і зарплата. — 2000. — №4. — Січень
10. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. — К., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.