21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Обгрунтуйте схему розробки програми управління продуктивної праці на підприємстві№ роботи: 1907
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Сучасні підходи до визначення продуктивності праці та розробки програми управління продуктивністю праці
Розділ 2. Аналіз продуктивності праці підприємства
Розділ 3. Розробка програми управління продуктивністю праці на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Формування ринкових відносин, зміна форм власності істотно перевернули зміст і форми внутрішніх економічних відносин на підприємствах. Зміна внутрішнього економічного механізму супроводжувалась формуванням нового мислення керівників і стилю управління. Перед керівниками вищого і середнього рівня постали високі вимоги щодо підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, які задіяні у виробничому процесі, підвищення якості продукції і зростання обсягу виробництва на одиницю ресурсів. Таким чином, назріла необхідність концентрації зусиль на проблемі підвищення продуктивності праці та розробці програм продуктивності праці.
Питанням управління продуктивності праці присвячені наукові праці відомих українських і російських вчених Абалкіна Л.І., Адамчука В.В., Амосова А.М., Богині Д.П., Бондар І.К., Герчикової І.М., Гупалова В.К., Калини А.В., Лук"янченко Н.Д., Сороки І.В. та зарубіжних – Мескона М.Х., Сінка Д.С., Емерсона Г. Але вони недостатньо враховують особливості перехідного періоду, нових умов управління, вплив конкуренції.
Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ПАТ „Термопластавтомат”.
Предмето м дослідження є коло питань, що стосуються розробки продуктивності праці на підприємстві.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.