15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Господарські зв’язки оптового торговельного підприємства з постачальниками товарів та шляхи їх удоск№ роботи: 1900
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність господарських зв’язків та організаційно-правові основи їх формування в сучасних умовах
2. Визначення потреб у товарах і вибір їх постачальників
3. Формування господарських зв’язків оптового торговельного підприємства
3.1. Організаційно-комерційна характеристика діяльності торговельного підприємства
3.2. Аналіз та оцінка господарських зв’язків оптового підприємства з постачальниками товарів
3.3. Порядок укладення договорів постачання та контроль за їх виконанням на оптовому торговельному підприємстві
4. Шляхи удосконалення господарських зв’язків оптового підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВисновкиОтже, в першому розділі роботи на визначено сутність господарських зв’язків та організаційно-правові основи їх формування в сучасних умовах. В результаті аналізу літератури нами встановлено, що під господарськими зв"язками суб"єктів ринку розуміють систему економічних відносин розподілу, обміну і споживання, що виникають між учасниками просування товарів від виробництва до споживання.
З’ясовано, що господарські зв"язки суб"єктів ринку розрізняються за характером і метою, структурою, рівнем урегульованості відносин, строками дії, відомчою підпорядкованістю, формою укладання.
У другому розділі курсової роботи досліджено питання визначення потреб у товарах і вибір їх постачальників. На основі чого ми дійшли висновку, що для визначення потреби в товарах на ПП „Лєгніца” застосовуватися такі методи:
- екстраполяція динамічних рядів продажу товарів;
- використання коефіцієнта еластичності;
- нормативний метод;
- балансовий метод;
- метод, що ґрунтується на використанні оперативних даних про зміни попиту споживачів на ринку;
- економіко-математичне моделювання та ін.
Об’єктом дослідження обрано ПП «Лєгніца», основним видом діяльності ПП «Лєгніца» – оптова торгівля шкільними, офісними та канцелярськими товарами. Асортимент товарів ПП «Лєгніца» досить широкий і нараховує 8 товарних груп та більше 6000 найменувань товарів. Основні товарні групи: паперова продукція, канцтовари, шкіргалантерея, сувенірна продукція, фототовари, шкільна продукція тощо.
Проаналізувавши показники комерційної діяльності можна стверджувати, що дане підприємство є успішним і його прибутки зростають з кожним роком.
Проаналізувавши господарсько-договірну діяльність ПП „Лєгніца”, спостерігається збільшення випадків порушення договірної дисципліни з боку підприємства. Щодо суми штрафів, то у 2013 році порівняно з 2011 роком, проте зросла у порівняно з 2012 роком.
Нами встановлено, що посилення над контролем розрахунковою дисципліною є одним з можливих заходів удосконалення господарських зв’язків ПП „Лєгніца” та зменшення розмірів дебіторської заборгованості.
Розрахункова дисципліна передбачає дотримання ПП „Лєгніца” певних правил проведення розрахунків та посилення контролю над дебіторською заборгованістю.
Також нами встановлено, що факторами, які підвищують платіжну дисципліну на ПП „Лєгніца” є укладання, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, контракту, вибір оптимальної форми розрахунків, контроль за станом дебіторської (кредиторської) заборгованості.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.