22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування товарної політики підприємства№ роботи: 19
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 57
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти товарної політики підприємства
1.1. Сутність маркетингової товарної політики
1.2. Сутність товару та види його класифікації
1.3. Суть понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура»
Розділ 2. Аналіз товарної політики на прикладі ТОВ „Верманна-фарм”.
2.1 . Загальна характеристика підприємства
2.2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
2.3. Матричний аналіз підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління товарною політикою
3.1. Економіко-матиматична модель розвезень продукції
3.2. Просування продукції
3.3. Введення додаткової штатної одиниці спеціаліста з маркетингу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Об’єкт дослідження курсової роботи - ТОВ „Верманна-фарм”.
Мета роботи - аналіз товарної політики фармацевтичного підприємства. Відповідно до мети роботи в курсовій необхідно було розв’язати наступні завдання:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат обраної теми;
- проаналізувати основні чинники, що мають вплив на товарну політику підприємства;
- проаналізувати товарну політику на прикладі конкретного підприємства;
- навести основні напрямки вдосконалення товарної політики.

Щодо продукції підприємства, то найкраще стратегічне положення займають лікарські засоби. Медичні та косметичні товари – приносять чималі прибутки, але частка даної продукції поступово зменшується. Також помітним є те, що в „знаках питаннях” знаходиться побутова хімія, дану групу доцільно було б перевести в „зірки”, або взагалі від неї відмовитись.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.