19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Психологія темпераменту№ роботи: 1894
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Загальне поняття про темперамент
2. Основні компоненти темпераменту
3. З історії вчень про типи темпераменту
4. Вчення Павлова про темперамент
5. Типи темпераментів і їхня психологічна характеристика
6. Темперамент і діяльність
7. Темперамент і характер
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
   
Список літератури

1. Общая психология. Рогов Е.И. - М.: Гуманит. Изд. ВЛАДОС, 1998 г., С - 396с.
2. Общая психология. Учебник для студентов пед. ин-ов. Под ред. А.В. Петровского. Изд. 2-е., доп. и перераб. М., «Просвещение»., 1976. - 479с.
3. Першина Л.А. Общая психология. Изд-во «Академический проект», 2004. - 447с.
4. Маклаков А.Г. Общая психология. Изд-во «Питер», 2004. - 592с.
5. Психология индивидуальных различий ТЕКСТЫ //под ред. Ю.Б.Гиппенрейдера, В.Я.Романова - М. изд-во МГУ, 1982 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.