20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційна структура економіки та її основні пропорції№ роботи: 1890
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Аналіз секторної структури національної економіки
2. Оцінка структури бізнесу національної економіки
3. Структура організаційно-правових форм господарювання
Висновки
Спис ок використаних джерел

Вступ

Ринкова організація національної економіки відображається у пропорціях між інституцій ними .секторами (секторна структура), показниками концентрації виробництва (структура бізнесу), співвідношенням організаційно-правових форм господарювання у підприємницькому секторі.
В узагальненому виді ринкова економіка може бути зображена у вигляді інституційних секторів, взаємодія між якими характеризує найважливіші економічні пропорції, пов’язані з виробництвом, розподілом і перерозподілом доходів між виробництвом товарів і послуг, між реальним і фінансовим секторами тощо.
Методологічна основа секторного поділу – система національних рахунків. Відповідно до неї виділяють 5 секторів:
1) нефінансові корпорації (підприємства всіх форм власності, діяльність яких орієнтована на виробництво і реалізацію товарів та нефінансових послуг з метою отримання прибутку);
2) фінансові корпорації (підприємства, зайняті на фінансовому ринку);
3) сектор загального державного управління (органи державного управління та некомерційні організації всіх рівнів, що виробляють і надають безкоштовні чи пільгові послуги індивідуального характеру і сфері освіти, охорони здоров"я, інші);
4) сектор домогосподарств (сукупність фізичних осіб як споживачів, рахунки яких неможливо відокремити від рахунків самого домогосподарства ані юридично, ані економічно) – дрібні промислові виробництва, підсобне сільське господарство, індивідуальне будівництво, тощо;
5) некомерційні організації, що обслуговують домогосподарства (створені окремими домогосподарствами інституційні одиниці для забезпечення власних інтересів;
Відповідно до чисельності працівників та обсягів господарського обороту підприємства можуть відноситися до категорії малих, середніх чи великих підприємств.
Організаційно-пр авова форма господарювання – це комплекс юридичних, правових і господарчих норм, що визначають характер, умови і способи формування відносин між власниками підприємства, а також між підприємством і зовнішніми по відношенню до нього суб’єктами господарської діяльності та органами державної влади.
Мета роботи – проаналізувати організаційну структуру економіки та її основні пропорції.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- дослідити секторну структуру національної економіки;
- проаналізувати структуру бізнесу;
- дослідити структуру організаційно-правових форм господарювання;
- зробити висновки.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка PDF. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка. Підручник. — Львів: Новий світ-2009. —582 с.
4. Міністерство фінансів [Електронний ресурс] - України Режим доступу до ресурсу: http://www.minfin.gov.ua/
5. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України / Відп.за випуск Н.В.Григорович. – К., 2011. – 322с.
6. Світовий банк [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.worldbank.org.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.