17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Моральне виховання і самовиховання школярів в умовах класно-урочної системи№ роботи: 1888
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
І. Моральне виховання - складова процесу формування особистості
1.1. Сутність морального виховання, завдання та закономірності
процесу морального виховання
1.2. Методи морального виховання
1.3. Роль сім"ї у вихованні моральних якостей у дітей
ІІ. Самовиховання як важливий засіб становлення особистості
2.1. Сутність, умови та етапи самовиховання
2.2. Методи самовиховання
2.3. Самовиховання як діяльність особистості школяра
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ
Цілеспрямований процес залучення дитини до моральних цінностей людства і конкретного суспільства починається у ранньому дитинстві. Успішність цього процесу залежить від єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є роль дорослого як “соціального провідника”, зразка для наслідування, організатора соціального досвіду дитини.
Методи морального виховання - способи педагогічної взаємодії, за допомогою яких здійснюється формування особистості відповідно до мети і завдань морального виховання і вікових особливостей дітей. До найпоширеніших методів морального виховання належать методи формування моральної поведінки, методи формування моральної свідомості, методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки.
Кожна конкретна педагогічна ситуація передбачає відповідний вибір методів впливу на моральну свідомість і моральну практику дитини, ефективність яких залежить від комплексного їх використання. За будь-якої форми взаємодії педагог повинен виявляти повагу до особистості дитини, впевненість у перспективах її розвитку, стимулювати процес самовиховання. Система морального виховання сприяє формуванню морального досвіду і є основою духовної сфери особистості і разом з тим її інтелектуальним розвитком, служить для формування вольових якостей.
Моральне виховання в сім’ї плекає гуманістичні основи особистості: любов, повагу, співпереживання, милосердя, доброту, совість, чесність, порядність, справедливість, гідність, обов’язок. У родині зберігається і шанується рідна мова, свобода, незалежність, єдність роду, народу, демократизм стосунків, самостійність та ініціативність. Українська родина і в сучасних нелегких умовах здатна вижити і духовно відродитися і в цьому їй допоможе давня культура рідного народу.
Виховання і самовиховання є двома сторонами процесу формування особистості. Самовиховання - свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних. За самою своєю суттю самовиховання передбачає віру людини в людину, звертання до честі й гідності людини. Педагогічне керівництво самовихованням - це насамперед відносини між педагогом і вихованцем, пройняті глибокою взаємною вірою в добрі наміри.
Самовиховання є завершальним етапом шкільного виховання особистості. Цей процес супроводжуватиме її на наступних етапах саморозвитку і самовдосконалення. Уміння адаптуватися, орієнтуватися в непередбачених життєвих ситуаціях, вступати в боротьбу із здавалось би непереборними обставинами чи свідомо обходити небезпеки, вирішувати конфліктні ситуації за допомогою компромісів, не розгублюватись в екстремальних життєвих ситуаціях тощо - саме до цього слід готувати дітей, озброюючи їх методами самовиховання. Найважливішою умовою ефективності самовиховання є самопізнання реальних особливостей особистості.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.