15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив педагогічних ідей С. Русової на створення сучасної національної системи виховання в Україні№ роботи: 1886
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Місце творчості С. Русової в педагогічній спадщині України
2. Ідеї національного виховання С. Русової
3. Досвід практичної реалізації педагогічних ідей національного виховання С. Русової в сучасних умовах
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики. – М.: Академия, 2000. – 176с.
2. Зайченко І. Педагогічна концепція С.Ф.Русової: – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2000.
3. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебн.: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под. ред. М.А.Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544с.
4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДПУ, 2001. – 220с.
5. Русова С. Дошкільне виховання //Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 34-184.
6. Русова С. Нова школа соціального виховання //Вибрані педагогічні твори у 2-х кн. – К.2. – К.: Либідь, 1997. – С. 16-104.
7. Русова С. Соціальне виховання, його значення у громадському житті// Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С.144 - 150.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.