22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління якістю й конкурентоспроможністю нової продукції за сучасних умов№ роботи: 1882
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 49
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Економічний зміст та поняття якості та конкурентоспроможності продукції
1.2. Показники та методи оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції
1.3. Сучасні концепції управління якістю продукції
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ „ПРИГМА”
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ „Пригма”
2.2. Аналіз менеджменту підприємства
2.3. Оцінка якості та конкурентоспроможності продукції
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ „ПРИГМА”
3.1. Розробка алгоритму підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
3.2. Основні напрями підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
3.3. Економічне обґрунтування запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
О тже, відповідно до поставленої мети в роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення науково-практичного завдання, що виявляється у дослідженні і розробці науково-методичних підходів щодо управління якістю та конкурентоспроможністю інноваційної продукції.
У першому розділі курсової роботи розглянуто теоретичні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. На основі проведеного огляду літературних джерел узагальнено поняття якості та конкурентоспроможності продукції.
Визначено основні показники оцінки якості та конкурентоспроможності продукції.
У другому розділі курсової роботи проведено аналіз якості та конкурентоспроможності продукції на прикладі ТОВ „Пригма”.
Щодо господарської діяльності підприємства, то позитивним результатом господарської діяльності ТОВ «Пригма» є валовий прибуток підприємства, який зріс з 2177 тис. грн. до 4000 тис. грн., що складає 83,7%. Проте, фінансові результати від звичайної діяльності підприємства є негативними.
Структура управління ТОВ “Пригма”– лінійно-функціональна, яка дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій. У структурі можна виділити 4 рівні управління. Кількість керівників на ТОВ “Пригма” у 2012 році становила 35 осіб, середня норма управляємості 10 осіб.
Проаналізувавши показники ефективності управління можна зробити висновок, що ситуація в 2012 році порівняно з попередніми роками покращилася, але в цілому дані показники вказують на низьку ефективність управління на даному підприємстві.
Аналізуючи якість продукції на досліджуваному підприємстві та, порівнюючи її з найближчими конкурентами, слід відмітити, що по якості продукції ТОВ „Пригма” поступається лише підприємству Panevezio Aurida, а інших двох конкурентів значно випереджає.
У третьому розділі курсової роботи ми розробили алгоритм вдосконалення якості та конкурентоспроможності продукції.
Серед запропонованих заходів щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції ми запропонувати наступні:
- зменшення ціни на продукцію підприємства;
- впровадження оновленої системи якості.
За рахунок зниження ціни на компресор „А29.03.000Д” з 1505,8 грн до 1447,9 грн. підприємство збільшить завантаження своїх виробничих потужностей та додатково зможе отримати 39,2 тис. грн.
Впровадження оновленої системи якості дасть можливість підприємству підвищити якість продукції і як наслідок збільшити попит на продукцію підприємства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.