11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль мінімальної зарплати на ринку праці№ роботи: 1881
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
1.1. Суть та функції заробітної плати
1.2. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія
1.3. Юридична природа мінімальної заробітної плати
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА РИНКУ ПРАЦІ
2.1. Дослідження інституту заробітної плати в Україні
2.2. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні
2.3. Аналіз міжнародного досвіду встановлення мінімальної заробітної плати38
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА РИНКУ ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Реферат
Об ’єктом дослідження курсової роботи виступає інститут мінімальної заробітної плати, предметом – коло питань, що стосуються ролі мінімальної заробітної плати та її вплив на ринок праці.
Мета роботи – дослідити роль мінімальної зарплати на ринку праці. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- розглянути суть та функції заробітної плати;
- дослідити мінімальну заробітну плату як державну соціальну гарантію;
- визначити юридичну природу мінімальної заробітної плати;
- дослідити інститут заробітної плати в Україні;
- проаналізувати динаміку мінімальної заробітної плати в Україні;
- провести аналіз міжнародного досвіду встановлення та регулювання мінімальної заробітної плати;
- запропонувати можливі шляхи вдосконалення механізму мінімальної заробітної плати на ринку праці;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 30 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи 50 сторінок.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.