22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з переддипломної практики на прикладі ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»№ роботи: 1879
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальна характеристика ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
2. Оцінювання нормативно-правових документів
2.1. Оцінювання юридичної бази, на основі якої створена та функціонує організація
2.2. Оцінювання організаційної, розпорядчої та довідково-інформаційної документації, на засадах якої організація провадить міжнародні економічні відносини
3. Аналіз фінансово-господарської та міжнародної економічної діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
3.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
3.2. Аналіз фінансово-господарської і міжнародної економічної діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
4. Аналіз інноваційної діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
5. Оцінювання екологічного стану, ситуації з охорони праці і техніки безпеки ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Вступ

Пе реддипломна практика є нормативною, невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців, яка дозволяє закріпити й поглибити теоретичні знання та отримати навички з організації економічної й фінансової діяльності, економічного аналізу та менеджменту підприємства в умовах ринкових відносин.
Метою практики є здобути практичні навики роботи спеціаліста, покращити теоретичні знання, познайомитись із фінансовою діяльністю організації.
Об’єктом дослідження є ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна».
ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна» є фінансовою установою, що надає довготермінові кредити мікрофінансовим організаціям (включаючи кредитні спілки), виробникам сільськогосподарської продукції, а також іншим малим та середнім підприємствам, які мають позитивний соціальний вплив, покращуючи рівень життя в місцевостях, де вони працюють.
Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність досліджуваної компанії.
Мета роботи – здійснити аналіз діяльності досліджуваної компанії.
Завдання роботи:
- навести загальну характеристику організації;
- здійснити оцінку нормативно-правових документів;
- провести аналіз основних техніко-економічних показників діяльності організації;
- здійснити аналіз фінансово-господарської і міжнародної економічної діяльності організації;
- проаналізувати інноваційну діяльність компанії;
- вивчити ситуацію з охорони праці і техніки безпеки;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
10. Висновки і пропозиції.
11. Список використаної літератури.
Інформаційною базою роботи є:
- Форма №1 Баланс;
- Форма №2 Звіт про фінансові результати
- Форма №3 Звіт про рух грошових коштів;
- Форма №4 Звіт про власний капітал;
- Форма №5 Додатки до фінансової звітності;
- Форма №1-ПВ «Звіт з праці»;
- Інші внутрішні документи.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.