22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Моделі розвитку міжнародного маркетингу підприємств в умовах виходу на зарубіжні ринки№ роботи: 1877
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 116
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Міжнародний маркетинг та особливості його розвитку в сучасних умовах
1.2. Варіативність моделей міжнародного маркетингу в умовах глобалізації економічної діяльності
1.3. Світовий досвід організації та управління міжнародним маркетингом на підприємстві
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
2.1. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсталь»
2.2. Обгрунтування доцільності вибору ПАТ «Запоріжсталь» цільових зарубіжних ринків
2.3. Комплекс міжнародного маркетингу ПАТ «Запоріжсталь» на зарубіжних ринках та його результативність
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
3.1. Напрямки вдосконалення маркетингової стратегії ПАТ «Запоріжсталь»
3.2..Перспекти вна модель розвитку міжнародного маркетингу ПАТ «Запоріжсталь» на зарубіжному ринку
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
В роботі здійснено науково-теоретичне узагальнення, проведено оцінку та запропоновано можливі шляхи удосконалення моделі розвитку міжнародного маркетингу підприємства.В науковій літературі на макрорівні пропонуються наступні моделі міжнародного маркетингу:
– регіональна модель, яка враховує специфіку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств України на ринках СНД, ЄС.
– галузева модель, що відтворює перспективи включення в сферу міжнародного бізнесу підприємств галузей.
– інституціональна модель, яка зорієнтована на використання переваг міжнародного маркетингу при реалізації пріоритетних форм міжнародного господарського співробітництва.
На мікрорівні пропунується виділяти наступні моделі міжнародного маркетингу: традиційний маркетинг, експортний маркетинг, глобальний маркетинг, мультилатеральный маркетинг, імпортний маркетинг, зовнішньоторговельний маркетинг тощо.
Об’єктом дослідження обрано ПАТ «Запоріжсталь».
ПАТ «Запоріжсталь» являє собою пiдприємство з повним металургiйним циклом.
Результати аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2012 рік вказують на задовільне становище підприємства.
Розподiл за регiонами продажу металопродукції підприємства має наступний вигляд: - Україна - 37,7%; - Середземноморський регiон – 26,5%; - СНД – 11,0%; - Ближнiй Схiд – 15,2%; - ЄС – 13,5%.
За результатами сегментації ринку встановлено, що Середземноморського регіону характеризується високими обсягами реалізованої продукції, середніми вимогами до якості, вузьким асортиментом товарів та середнім рівнем конкуренції; Ринок Ближнього Сходу - великими обсягами реалізованої продукції, середніми вимогами до якості, вузьким асортиментом товарів та середнім рівнем конкуренції, ринок ЄС має дещо нижчі показники по закупівлі, висуває вищі вимоги до якості та має високий півень конкуренції. Ринок СНД має середній обсяг закупівель та є потенційним ринком для підприємства.
Показники складових маркетингового комплексу є нестабільними для даного підприємства, проте мають позитивну тенденцію.
Порівнюючи показники маркетингового комплексу ПАТ «Запоріжсталь», з найближчими конкурентами, стає зрозулімо, дане підприємство не є лідером, тому що поступається за багатьма параметрами своїм найближчим конкурентам, а саме: ПАТ Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча та Baosteel. Найбільше це проявляється по числу дилерів, стилю марки та якості.
Для вдосконалення маркетингової стратегії на зарубіжних ринках ми скористалися матричним аналізом. В результаті проведення аналізу ми отримали наступні результати: СОБ (стратегічна одиниця бізнесу) – виробництво Г/к листовий прокат потрапила до квадрату „дійні корови”, що дозволяє їй зайняти домінантну позицію. До квадрату „знаки запитання” потрапила СОБ – „Х/к листовий прокат”, СОБ – „Вироби подальшої переробки” розташувалася у квадраті матриці БКГ „собаки”.
Ми вважаємо, що для СОБ – „Г/к листовий прокат” необхідно застосувати стратегію конкурентних переваг. Так як даний вид продукції є найприбутковішим, необхідно підтримувати дану позицію для подальшого її розвитку. Суть стратегії підтримання конкурентних переваг (HOLD) - полягає у відстоюванні СОБ своїх ринкових позицій з метою збереження досягнутої ринкової частки.
СОБ „Х/к листовий прокат” характеризується високим темпом приросту, про те негативною залишається дуже мала частка ринку відносно основного конкурента. Отже, перша альтернатива маркетингової стратегії - це інтенсифікація маркетингових зусиль і вкладення коштів у розвиток цієї СОБ задля збільшення її ринкової частки.
Ми вважаємо, що для СОБ „Вироби подальшої переробки” слід застосувати стратегію елімінації. Суть даної стратегії полягає у виключенні СОБ зі складу портфеля бізнесу підприємства. На даний вид продукції припадає всього 15% обсягу від реалізації продукції. Даний вид продукції хоч і рентабельний на даний час, але неперспективний в майбутньому.
Рорзролена нами модель маркетингу передбачає основну мету – вихід на нові зарубіжні ринки. Основними складовими даної моделі є дослідження зарубіжного ринку, розширення асортименту та відновлення позицій на російському ринку.
Також важлими заходами щодо реалізації даної моделі є заміна старого обладнання, використання сучасних технологій та впровадження нової системи якості.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.