21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Цілі та завдання виробничих груп№ роботи: 1876
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Цілі та завдання виробничих груп
2. Закономірності і проблеми групової динаміки
3. Специфіка мотивації групової діяльності
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды. М.: Финансы и статистика, 2002. – 544 с.
2. Баєва О. Індивідуально-типологічний підхід у виявленні потреб людини як базисна основа мотивації// Персонал.- 2005.- №9. - С.81 - 84.
3. Богиня Д.П., Семикіна M.B. Трудовий менталітет у системі мотивації праці. — Кіровоград: Поліграф-Терція, 2010. – 226 с.
4. Галкина Т. Социология управления: от группы к команде.М.:Финансы и статистика, 2001 г.-224 с.
5. Гривківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу. // Актуальні проблеми економіки. – 2009 - № 9. С.87-89
6. Деркач А.А. и др. Стратегия подбора и форматирования команды. Рос. Аккад. Гос. Службы при Президенте РФ.М.: Изд-во Рос. Аккад. Гос. Службы, 1999.-315 с.
7. Донцов А.И. «Проблемы групповой сплоченности» М.: Финансы и статистика, 2004.-256 с.
8. Корниенко В.И. Команда: Формирование, управление, эффективность: Учебн. Пособие.-Пермь: Зап.-Урал. Ин-т экономики и права, 1999.-272 с.
9. Кирпичник А.Г. «Исследование динамики коллективообразования в юношеских группах» М.: 2006.-458 с.
10. Недашківській М.М. Менеджмент персоналу/Академія ДПС України, 2002. – 252 с.
11. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління.-К.:Академвидав, 2003. – 568 с.
12. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами. - К.:Кондор, 2003. – 224 с.
13. Панченко Є.Г. Менеджмент персоналу. - К.:Кондор:2005. – 316 с.
14. Подсолонко Е. Менеджмент: теория и практика/Е. Подсолонко –К.:Вища школа, 2000. – 263 с.
15. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал“, 2005. – 320 с.
16. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. / Ф.І. Хміль.-К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.