23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація шкідливих речовин за характером впливу на організм людини№ роботи: 1871
розділ: БЖД
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Класифікація шкідливих речовин за характером впливу на організм людини
2. Вимоги безпеки при експлуатації балонів для збереження стиснутих і скраплених газів
3. Який спецодяг використовується для основних професій галузі
Задача 1 (3)
На робочому місці у виробничому приміщенні за нормальних фізичних умов має місце непостійний тональний шум.
Шум із інтенсивністю I1 та I2 спостерігався протягом відповідно t1 та t2 виробничої зміни, із звуковим тиском P3 та P4 – протягом відповідно t3 та t4 .
Встановити чи відповідає шумова обстановка на робочому місці вимогам ГОСТ 12.1.003-83*.
Задача 3 (3)
Зробити висновок про достатність чи недостатність системи природного одностороннього бічного освітлення виробничого приміщення із довжиною А, глибиною (шириною) В та площею вікон Sв, яке знаходиться в Україні на заданій географічній широті із відомою орієнтацією вікон відносно сторін горизонту (азимутом).
Також відомі: розряд зорових робіт, концентрація пилу у повітрі робочої зони с; відстань від будинку, у якому розташоване виробниче приміщення, до будинку який стоїть навпроти, Р; висота розташування карниза до будинку, який стоїть навпроти, над підвіконням приміщення, яке розглядається, Hбуд; висота від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна h1; середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін і підлоги ; світлопропускаючий матеріал вікон – подвійне віконне скло, рами вікон – дерев’яні, здвоєні.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду „Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості” N62 від 16.04.2009 року
2. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НТУУ «КПІ». – 2007
3. Безпека життєдіяльності: Підручник: /Під ред. С.В. Бєлова. – М.: Вища школа. – 2008. – 476 с.
4. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник – К.: Каравела. – 2006. – 288 с.
5. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД. – 2008. – 336 с.
6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум з охорони праці. Навч. посібник / За ред. Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша. – 2010. – 352 с.
7. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа. – 2009. – 448 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.