23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державна власність: сутність і економічна роль№ роботи: 1866
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
2. ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
4. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕСТРУКТРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
5. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Власність - економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин із приводу привласнення матеріальних благ. У науковій літературі не досягнуто однозначного тлумачення понять "державна власність", "державний сектор" та їх співвідношення. Ряд дослідників вважають, що під державною власністю доцільно розуміти підприємства, які належать державі (змішана власність), тоді як розмір державного сектора характеризує обсяг втручання держави в економічне життя. Тому "варто розрізняти такі поняття, як державний сектор і державна власність. Державною власністю прийнято вважати підприємства, які належать державі цілком чи частково".
2. Не дивлячись, здавалося б, на беззаперечність доказів про зростання ролі держави в сучасній економіці, слід зазначити, що серед економістів не існує єдності поглядів відносно масштабів і глибини державного втручання в ринкову економіку. Полеміка ніколи не вщухає, а в окремі періоди набуває своєї гостроти. Одні економісти вважають, що ринок не потребує суттєвого державного коригування, інші не уявляють ефективної ринкової економіки без державного втручання, треті дотримуються ідеї обмеженого державного економічного регулювання. Всі ці точки зору знайшли відображення у концепціях і політиці економічного лібералізму й економічного дирижизму.
3. За даними ФДМУ (на основі Єдиного реєстру об’єктів держвласності) кількість підприємств державного сектору у 2010 році становила 3019 одиниць, з них державні підприємства 2646 одиниць, або 87,6%. Також помітним є те, що найбільше підприємств державного сектору припадає на промисловість (757 підприємств), найменше на фінансову діяльність (14 підприємств).
У 2011 році ситуація дещо змінилась, а саме кількість підприємств державного сектору зменшилась до 2897 підприємств (таблиця 2.2), що становить 95,5% від попереднього року. Із загального обсягу суб’єктів господарювання державного сектору стратегічно важливими є понад 280 підприємств, підприємствами, що не підлягають приватизації – 1250 од, з них можуть бути корпоратизовані – 264 (21,1%); державними акціонерними (холдинговими) компаніями – 29. Найбільша частка державного сектору спостерігається в галузі транспорту та зв"язку (35,6% у 2010 р. та 28,8% у 2011 р.).
У 2011 році обсяг реалізованої продукції підприємств державного сектору зріс до 401803006,3 тис. грн., а його частка по відношенню до попереднього року зросла на 0,9% та становила 10,1%.
Обсяг реалізованої продукції, що припадає на державні підприємства становив 220621807,0 тис. грн. Проте питома вага реалізованої продукції державних підприємств зменшилась до 59,9% (2010 р.) до 54,9% (2011 р.).
4. Приватизація - перехід на безоплатній або платній основі об"єктів державної власності у володіння, розпорядження та використання трудовим колективом, групою осіб та окремими особами.
Протягом 2012 року державну форму власності змінили 169 об’єктів. Місцевими органами приватизації та регіональними віділеннями за угодами з органами місцевого самоврядування змінено комунальну форму власності 1347 об’єктів. У минулому році регіональними відділеннями Фонду від приватизації об‘єктів комунальної форми власності отримано і перераховано коштів до відповідних місцевих бюджетів у сумі 17,74 млн грн.
5. Для підвищення ефективності управління державним сектором економіки вважається доцільним створення єдиного органу управління державним сектором економіки. Основними його задачами повинні стати: формування єдиної інформаційної бази державного сектора економіки, затвердження системи оцінки ефективності діяльності його об"єктів та ефективності управління ними, проведення оцінки ефективності діяльності об"єктів державного сектора та ухвалення рішення про приватизацію чи створення його об"єктів.
6. Визнається, що проведення аналізу масштабних показників державного сектора економіки є необхідною умовою його подальшого розвитку і вимагає формування єдиної системи збору, обліку та обробки інформації, що стосується діяльності об"єктів державного сектора економіки, а також об"єктів державної власності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.