13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розкрити суть концепції особистості відомого дослідника О. Гастєва та його внесок у розвиток основних ідей психології управління№ роботи: 1865
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Розкрити суть концепції особистості відомого дослідника О. Гастєва та його внесок у розвиток основних ідей психології управління
2. Розкрийте суть одного з питань. Управління, орієнтоване на результат
3. Складіть „пам’ятку-порадник” молодому державному службовцю
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления: учебное пособие. – Харьков, Титул, 2007 – 532 с.
2. Барко В.І., Клачко В.М., Волошина О.В., Остафійчук Т.В. Психологія управління: Курс лекцій. – Київ: АУ МВС, 2009. – 123 с.
3. Мельник Л. П. Психологiя управлiння: Курс лекцій. — 2-ге вид., стереотип. -К.: МАУП, 2002. — 176 с
4. Психологія управління: Навчальний посібник / Орбан-Лембрик Л.Е. - К. : Академвидав, 2003.- 567 c.
5. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2003. – 640 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.