16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників: особливості діяльності фінансових компаній№ роботи: 1864
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 56
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ
1.1. Передумови виникнення, сутність та механізм діяльності фінансових компаній
1.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності фінансових компаній в Україні
1.3. Світова практика діяльності фінансових компаній
РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз економічних показників функціонування фінансових компаній
2.2. Ефектиність функціонування фінансової компанії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ


В роботі здійснено науково-теоретичне узагальнення та проведено оцінку діяльності фінансових компаній. Виконане дослідження дало підстави зробити такі висновки:
1. Небанківські фінансові установи як окрема ланка кредитної системи почали формуватися у середині ХІХ століття, хоча, безперечно, операції, які є характерними для них, здійснювалися торговцями, лихварями, фінансовими і банківськими установами й раніше.
2. Фінансові компанії – кредитно-фінансові установи, які спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів кредитів (споживчого, інвестиційного та ін.), проведенні фінансових операцій. Ресурси фінансових компаній формуються за рахунок строкових депозитів (як правило, 3 – 6 місячних). Вони акумулюють грошові кошти промислових та торговельних фірм, деяких фінансових установ і менше – населення. Фінансові компанії сплачують своїм вкладникам вищі проценти, ніж комерційні банки.
3. Нормативно-правова база щодо діяльності фінансових посередників формується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, Національним банком України. При цьому функціями Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг є загальні питання діяльності фінансових посередників (ведення реєстру, фінансового моніторингу, заходів впливу, плати за ліцензування, вимоги до облікової та реєстраційної системи) і питання нормативної бази конкретних фінансових посередників (крім інститутів спільного інвестування) за всією діяльністю (крім регулювання банківських операцій).
4. У промислово розвинутих країнах інтенсивний розвиток фінансових компаній в останні десятиліття пов’язаний з потребами товаровиробників у швидкому просуванні своєї продукції до споживача в періоди економічних спадів та зниження купівельної спроможності населення. Це насамперед стосується автомобільної промисловості, виробництва електропобутових товарів та інших предметів тривалого користування.
5. Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 251 фінансову компанію. За 2011 рік спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів надання фінансовими компаніями послуг фінансового лізингу, факторингу, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, наданих фінансовими компаніями, позик та операцій з переказу грошових коштів порівняно з минулим роком.
Разом з цим, відстежується тенденція скорочення обсягів надання гарантій та здійснення операцій з обміну валют за 2011 рік порівняно з 2010 роком.
6. Ефективність діяльності фінансового посередника проаналізовано на прикладі ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна».
Аналізуючи доходи компанії бачимо, що вони мають зростаючу тенденцію. У 2010 році рівень показника становив 2801 тис. грн., а у 2011 році його величина зросла до 3877 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 138,41%. У 2012 році дохід компанії теж зростав і становили 4532 тис. грн.
Щодо структури доходів, то найбільшу частку замають операційні доходи, проте, у 2012 році інші операційні доходи мали спадаючу тенденцію. Натомість інші фінансові доходи зросли більше ніж в 3 рази і становили 1544 тис. грн. Рентабельність у 2010 році склала 49,30%, у 2011 році відбулося зменшення показника до 38,74%, а в 2012 зростання до 51,50%.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.