24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики. Спеціальність "діловодство"№ роботи: 1863
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1 Ознайомлення з базою практики
1.1 Історія та структура установи бази практики
1.2 Мета, завдання, функції та структура діловодної служби
2 Технологічні процеси з документаційного забезпечення управління
2.1 Обсяг та склад управлінських документів в установі
2.2 Робота з вхідною документацією
2.3 Порядок оброблення внутрішніх та вихідних документів
2.4 Номенклатура справ установи-бази практики
2.5 Організаційні документи бази практики
2.6 Розпорядчі документи бази практики
2.7 Інформаційно-довідкові документи бази практики
2.8 Комплекс засобів організаційної техніки
2.9 Машинописне виготовлення та розмноження документів
2.10 Робота факсимільного зв’язку і оформлення факсу
3 Вдосконалення документацій них процесів в умовах нових інформаційних технологій
3.1 Автоматизовані робочі місця установи
3.2 Специфікація файл серверу
4 Нові інформаційні технології, використання спеціальних функцій
4.1 Поповнення баз даних
4.2 Забезпечення схоронності документів бази практики
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП


Навчальна практика студентів спеціальності «Діловодство» є важливим етапом навчального процесу, важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців сфери інформаційно-документальних комунікацій суспільства. Вона проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних вмінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для здачі державних кваліфікаційних екзаменів.
Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
Завданнями практики є ознайомлення із специфікою майбутньої спеціальності, отримання професійних вмінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом спеціальності.
Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Всесвіт Преса».
Предметом - коло питань, що стосується організації діловодства в ТОВ «Всесвіт Преса».
Під час проходження практики була ознайомлена з діяльністю ТОВ «Всесвіт Преса».
Метою діяльності ТОВ «Всесвіт Преса» є задоволення потреб споживачів в його товарах, роботах, послугах та реалізація на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також соціальних та економічних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:
- роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;
- роздрібна торгівля журналами;
- роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- інші види оптової торгівлі;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.