26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України№ роботи: 1860
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні основи залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
1.1 Економічна суть та класифікація іноземних інвестицій в Україні
1.2 Оцінка нормативно-законодавчої бази, що регулює інвестиційний клімат в Україні
1.3 Методика залучення іноземних інвестицій в економіку країни
2. Аналіз залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
2.1 Державне регулювання залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
2.2 Аналіз залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України.
2.3 Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
3. Перспективи залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
3.1 Стратегія залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України
3.2 Формування умов, що сприяють зростанню інвестиційної привабливості сільського господарства України
3.3 Шляхи підвищення ефективності іноземних інвестицій в сільське господарство України
Висновки
Список викоритсаних джерел


Висновки

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Іноземні інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками в промисловість, сільське господарство, транспорт і інші галузі економіки: вивіз вітчизняного капіталу в інші країни.
2. Правова система України складається з великої кількості (понад 100) законів та інших нормативних актів, які регулюють весь комплекс питань, пов"язаних з інвестиційною діяльністю.
3. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні визначається Законами України "Про інвестиційну діяльність" (1991), "Про цінні папери і фондову біржу" (1991), Указами Президента України.
4. Держава має різні важелі для того, щоб сприяти залученню іноземного капіталу. До системи податкових і митних пільг входять "податкові канікули", зниження ставок оподаткування в разі реінвестування отриманого прибутку чи інвестування у певні регіони та галузі, захист від подвійного оподаткування, а також звільнення від митних зборів на імпорт новітніх машин та обладнання, технологій, ноу-хау, експорту продукції власного виробництва для покриття валютних витрат або зменшення цих зборів. Спеціальні економічні зони передбачають ще розвиненішу систему податкових та митних пільг, спрощення адміністративних процедур.
5. Що ж стосується сільського господарства, то на сьогоднішній день обсяги інвестицій є дуже низькими і не можуть задовольнити навіть нагальні потреби. Загальна потреба сільського господарства в інвестиціях за підрахунками українських вчених становить приблизно 35,0 млрд. дол. США, в тому числі для відтворення основного капіталу сільськогосподарськими підприємствами необхідні близько 3,0 млрд. дол. США, 12 млрд. дол. США інвестицій необхідно для відновлення виробництва цукру, 1 млрд. дол. США для олійножирової, м"ясо та молокоперебних галузей.
6. Незважаючи на позитивні тенденції в інвестиційному процесі в сільському господарстві, нині ще не введено в дію систему економічних важелів стимулювання інвестиційної діяльності, зокрема заходи регулювання відносин власності на землю і майно не мають інвестиційної стимулюючої спрямованості, процес створення фондового ринку недостатньо охоплює аграрну сферу, фінансово-кредитні установи не зацікавлені у здійсненні інвестиційних операцій у сільському господарстві, відсутній механізм забезпечення підтримки інвестицій в обіговий капітал.
Загалом, в Україні діючий механізм інвестиційної діяльності є неповним і не має достатньої методологічної та методичної основи. У ньому відсутні такі складові, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності, механізм формування ресурсів та джерел інвестування на підприємстві, механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, формування ринку капіталу та ринку інвестицій та ін.
Для підвищення ефективності іноземних інвестицій в сільське господарство України необхідно:
- забезпечити державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників за бюджетними програмами;
- продовжити на довгостроковий період пільгове оподаткування аграрних підприємств;
- підвищувати ефективність сільськогосподарського виробництва, забезпечити зростання фінансових накопичень та їх трансформацію в інвестиції;
- сприяти розвитку ефективної взаємодії науки і техніки;
- надавати допомогу і створювати умови вітчизняним товаровиробникам, які експортують свою продукцію і вкладають інвестиції в аграрне виробництво, орієнтоване на випуск конкурентоспроможних товарів.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.