25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форма правочину№ роботи: 1859
розділ: Цивільне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Форма правочину
2. Підстави виникнення цивільних правовідносин
3. Установчі документи господарського товариства
4. Комерційне представництво
5. Інформація як об’єкт цивільних прав
II. Ситуація
Змоделюйте ситуацію, що пов’язана з поданням заяви про оголошення фізичної особи такою, що померла та вирішіть її
ІІІ. Задача
5 березня 1992 року між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен був повернути борг до 5 жовтня 1992 року, а у випадку прострочення – сплатити неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.
10 квітня 1993 року М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу до 10 липня 1993 року, на що Л. дав згоду. В червні 1993 року М. було призвано на строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 травня 1995 року, М. додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження служби. Дізнавшись від родичів адресу М. Л. направив 10 липня о 23.30 переказним листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 липня 1996 року. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.
Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності.
Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р., № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135
4. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р., № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
5. Закон України „Про інформацію” від 02.10.1992 № 2657-XII
6. Борисова В.І. Цивільне право / В.І. Борисова. - - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 345 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.