20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування фінансово-економічної діяльності підприємства по виробництву нової продукції№ роботи: 1856
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 102
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

Вступ
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання
1.2 Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції
1.3 Об’ємно – календарне планування виробництва нової продукції. Мережні методи планування
1.4 Організаційно – технічний розвиток
1.4.1 Технічний та організаційний розвиток підприємства
1.4.2 Оцінка технічного рівня розвитку підприємства
2 ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ “ЗАПОРОЖЕЦЬ”
2.1 Економічна характеристика підприємства
2.2 Стратегічне планування. Вибір стратегії підприємства
2.3 Організація і планування виробничого процесу
2.4 Організаційна структура управління підприємством
2.5 Організація праці
2.6 Розрахунок величини капітальних вкладень
2.7 Планування собівартості продукції
3 Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції
Висновки
Список використаної літератури

РЕФЕРАТ


Дип ломна робота: 102 сторінки, 18 таблиць, 4 рисунка, 45 джерел використаної літератури.
Тема дипломної роботи “Планування фінансово-економічної діяльності підприємства по виробництву нової продукції».
Об"єкт аналізу: підприємство харчової промисловості.
Мета дослідження: на основі даних виконати планування організації діяльності підприємства.
Дослідницькі прийоми: аналіз і синтез літератури, аналіз чинника, метод абсолютних відмінностей, аналіз при допомозі, аналіз за допомогою коефіцієнтів.
У даній дипломній роботі виконане економічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства для підготовки виробництва до випуску нової продукції.
Використання передових методів та технічних засобів у процесі планування технічної підготовки виробництва дозволяє скоротити шлях від початкової її стадії – наукових досліджень до кінцевого результату – отримання нової продукції. Поряд із цим повинні скорочуватися питомі витрати на підготовку кожного нововведення.


СОБІВАРТІСТ Ь, ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ПОШУК РЕЗЕРВІВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИЦТВА, РИТМІЧНІСТЬ
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.