18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть та особливості застосування методу конкретних ситуацій (кейсів) у навчальному процесі№ роботи: 1855
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1.Суть та особливості застосування методу конкретних ситуацій
(кейсів) у навчальному процесі
2.Основні форми фіксації відібраної інформації у викладацькій
діяльності
3.Розробіть тести для контролю знань з теми “Кадрова
політика організації” (20 питань, які передбачають один
варіант правильної відповіді)
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Болотіна Є.В., Мішура В.Б. Соціологія: Навч. посібник. – К., 2007.
2. Рейнгольд Л.В. За пределами CASE – технологий // Компьютер. – 2000. – № 13.
3. Абелль Д. Що необхідно для гарного кейсу? // ECCH AUTUMN FALL. – 1997. – № 4.
4. А.Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально - ориентированного обучения.2005г.
5. Жеребцов М. Метод «CASE-STUDY» в прикладных политологических исследованиях // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – №1. – 2004.
6. Зобов А. Метод изучения ситуаций (case study) в образовании: его история и применение.
7. Романов П. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // СОЦИС. - 2005. - №4.
8. Козина И. CASE STUDY: Некоторые методические проблемы // Рубеж. - № 10-11.
9. Фливберг Б. Кейс-стади в контексте качественно-количественной проблематики // СОЦИС. - 2004. - № 9.
10. Козина И. Особенности применения стратегии «исследования случая» (CASE STUDY) при изучении производственных отношений на промышленном предприятии // Предприятие и рынок: динамика управления трудовых отношений в переходный период. - М.: РОССПЭН, 1997.
11. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998.
12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентіввищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
13. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.

14. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: Промінь, 2001. – 560 с.
15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.