21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування документів, що визначають повноваження структурних підрозділів організації№ роботи: 1853
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1.Формування документів, що визначають повноваження
структурних підрозділів організації
2. Автоматизація проектування економічних інформаційних систем.
Модельний підхід, CASE – технології
3. Підготуйте доповідь щодо діяльності Вашої організації на підставі статистичного аналізу показників розвитку
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Щур Д. Л., Труханович Л. В. Кадры предприятия. 60 образцов положений об отделах и службах: Практ. пособие. – М.: Дело и Сервис, 2000.
2. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.
3. Мільнер Б.З. Теорія організацій. – М.: Инфра – М, 1998.
4. Смирнов Э.А. Основы теории организации. - М.: ЮНИТИ, 1998.
5. Фатхутдінов Р.А. Система менеджменту. – М.: “Бізнес-школа”, 1996.
6. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник/ За ред проф. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
7. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самос. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999.
8. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – 2-е вид.,переробл. І доповн. – К.: КНЕУ, 2001.
9. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: навчальний посібник / В. М. Антонов, Г. К. Яловий; ред. В. М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім.Т.Г.Шевченка. - К.: ЦНЛ, 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.