22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на прикладі Департаменту соціального захисту населення ОДА№ роботи: 1852
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Організація та практична діяльність органів державної влади
1.1. Місце Департаменту соціального захисту населення ХОДА в системі органів державної влади, основні завдання, принципи діяльності, склад і структура, правові засади діяльності
1.2. Порядок і практика формування
1.3. Практика підготовки та видання нормативних актів
1.4. Практика здійснення Департаментом соціального захисту повноважень, визначених чинним законодавством України
1.5. Порядок і практика взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями
1.6. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення
Висновки та пропозиції до розділу 1
Розділ 2. Індивідуальне завдання
2.1. Аналіз професійної та соціальної реабілітації інвалідів в Хмельницькій області
2.2. Шляхи полегшення доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури
Висновки та пропозиції до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” вiд 09.04.1999 № 586-XIV.
3. Закон України „Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII.
4. Закон України «Про звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР.
5. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122.
7. Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний захист. – 2006-7. – № 2. С.43-51.
8. Бандур С. І., Кучинська О. О. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку // Стоян О. М. Україна: утвердження незалежної держави: 1991 – 2007р. К.,2001.
9. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч. Посіб.; -К.: «Олан», 2008. – 312 с.
10. Ганко А. Фінансовий механізм реалізації державної програми соцзахисту // Соціальний захист. – 2004. – № 5. – с.45-47.
11. Губар О. Є. Соціальне стахування у забезпеченні суспільного добробуту // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 130-137.
12. Губар О. Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7-8. С. 155-162.
13. Демченко О. Проблеми страхування від нещасних випадків // Соціальний захист. – 2002. – № 3. – С.25-27.
14. Кікіян Т. Страхова пенсійна виплата – чи можна її надати більш цивілізованого вигляду? // Україна: аспекти праці. 2006. – № 3. – С. 29-33.
15. Кичко І. І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту. // Фінанси України. – 2007. – № 4. – с. 148.
16. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. – 2007. – № 2. – С. 20-24.
17. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 34. – С.5.
18. Новіков В. Соціальна політика і пенсійне забезпечення // Соціальний захист. – 2008. – спецвипуск. – с. 41-46.
19. Основи законодавстваУкраїни про загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 16/98 – ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 21.
20. Трубич С. Ю., Швець В. Є. Формування системи соціального страхування // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 110.
21. Фурман В. М. Страхові послуги для населення. // Фінанси України. – 2007. – № 4. –с. 139.
22. Фурман В. М. Страхування та роль в соціально-економічних процесах. // Фінанси України. – 2008. – № 8. – с. 145.
28. Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: підручник. –К.:Кондор. – 2007. – с. 464.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.