15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємства№ роботи: 1850
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОХОДИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ"ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Економічна характеристика та значення обліку доходів і фінансових результатів
1.2. Загальні засади визначення доходу, критерії їх визнання. Класифікація
1.3. Сутність та зміст фінансових результатів. Їх класифікація
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Аналіз формування доходів та фінансових результатів підприємства
2.2. Аналітичний та синтетичний облік доходів та фінансових результатів від основної діяльності
2.3. Автоматизація обліку доходів та фінансових результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Ак туальність обраної теми полягає в тому, що однією з основних вимог, що ставляться до діяльності підприємств, незалежно від сфери діяльності і форми власності, є достовірність показників, які характеризують результати їх діяльності. Про актуальність тематики обліку доходів і фінансових результатів свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати Л. Флорі, Д. Манчші, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І.Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмаленбаха, Л.І. Гомберга, Є.Є Сіверса, О.М. Галагана, А.Л. Бикова, В.Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова.
Значний внесок зробили також українські вчені-професори О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Пархоменко, A.M. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, Ю.І. Осадчий, М.Г. Чумаченко.
Об’єктом дослідження роботи є діяльність Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста, предметом – проблеми обліку доходів і фінансових результатів на підприємстві.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань щодо сутності, особливостей проведення обліку доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємства.
Відповідно до поставленої мети в роботі будуть визначені наступні завдання:
— дослідити економічну сутність доходів і фінансових результатів основної діяльності;
— розкрити методику бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів основної діяльності.
Основним економічним чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон"юнктурі, то питання зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень.
Структура роботи складається з вступу двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить – 43 сторінки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.