18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління мотивацією на підприємстві



№ роботи: 185
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти моделей мотивації в управлінні
1.1. Етапи розвитку систем мотивації
1.2. Відмінні риси систем мотивації підприємств України від підприємств інших країн
1.3. Мотиваційні моделі закордонних країн, їхня сутність і зміст
Розділ 2. Аналіз мотивації на прикладі ТОВ „Сага”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.3. Аналіз систем оплати праці
2.4. Аналіз обсягів фонду оплати праці, його структура
Розділ 3. Шляхи поліпшення мотивації на ТОВ „Сага”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и
Метою діяльності досліджуваного підприємства є одержання прибутку на підставі задоволенння потреб фізичних та юридичних осіб в товарах народного споживання, виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції та послугах.
Аналізуючи основні показники діяльності ТОВ „Сага” помітно, що товарооборот підприємства протягом даного періоду значно зріс. Так, якщо на початку періоду його значення становило 1631,1 тис. грн., то в кінці періоду – 4128,3 тис. грн., що на 2497,2 тис. грн. більше. Темпи зростання даного показника у 2012 році по відношенню до попереднього року становили 253,0%.
Аналізуючи системи оплати праці на ТОВ „Сага” потрібно відмітити, що основними системами є відрядно-преміальна та почасово-преміальна.
На початок періоду обсяг фонду оплати праці становив 50,8 тис. грн., на кінець періоду – 106,7 тис. грн., тобто в абсолютному виразі фонд оплати праці зріс на 55,9 тис. грн., у відносному – 210%.
у 2011 році фонд основної заробітної плати становив 39,9 тис. грн., у 2012 році відбулося його збільшення до 80,0 тис., темпи росту становили 200,5%. Фонд додаткової заробітної плати за даний період теж зріс, якщо на початку періоду його значення становило 7,0 тис. грн., то на кінець періоду – 15,1 тис. грн. Причому темпи росту фонду додаткової заробітної лати є дещо вищими ніж темпи зростання фонду основної заробітної плати. Найшвидші темпи зростання мали інші заохочувальні витрати, які становили до попереднього року 297,4 %.
Щодо структури фонду оплати праці, у 2011 році питома вага фонду основної заробітної плати становила 78,6%, а фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних витрат відповідно 13,8% та 7.%. У 2012 році у структурі фонду оплати праці відбулися певні зміни. Так, зменшилась частка фонду основної заробітної на 3,6% і становила 75,0%. Натомість зросла питома вага фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних витрат відповідно на 0,4% та 3,2%.
Темпи зростання середньорічної заробітної плати одного працівника у 2011 році складали 102,8%, тоді як темпи зростання виробітку одного працівника – 107,3%, в 2012 році ці значення відповідно становили 117,4% та 141,7%.
Отже, з вище сказаного випливає, що системи оплати праці які на ТОВ „Сага” є більш менш ефективними. Але потрібно зазначити, що для подальшого розвитку підприємства керівництву необхідно застосовувати нові більш ефективні системи.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.