22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду№ роботи: 1844
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Концептуальні підходи до системи управління трудовим потенціалом у зарубіжних країнах
2. Лізинг робочої сили як один із напрямів ефективного управління трудовим потенціалом
3. Використання зарубіжного досвіду в управлінні трудовим потенціалом в Україні
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.
2. Воронько О. Державна кадрова політика України: її реформування та принципи / О. Воронько // Вісник Української акад. держ. управління при Президентові України. – 1999. – № 4. – С. 60–68
3. Данилишин Б. Формування нової парадигми підготовки кадрів у контексті інтеграції України в світову економічну систему/ Б. Данилишин, В. Куценко // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 4. – С. 14–18
4. Дороніна М. Мотивація персоналу: необхідність та способи здійснення // Формування ринкових відносин. – 2009. – № 5. – С. 17-22.
5. Онікієнко В. Трудовий потенціал за кордоном: прогресивний досвід та його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 25-29.
6. Павловська Н. Зарубіжний досвід в галузі оплати праці // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 28-34.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.