21 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Механізм управління людським капіталом фінансової установи№ роботи: 1842
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 127
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні засади управління людським капіталом
1.1 Сутність і роль системи управління людським капіталом
1.2 Структура системи управління людським капіталом
1.3 Методи управління людським капіталом
1.4 Економічні методи державного впливу на використання ресурсів праці
2 Аналіз управління людським капіталом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
2.1 Характеристика та організаційна структура АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
2.2 Техніко-економічний аналіз діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
2.3 Аналіз використання людського капіталу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 5
2.4 Аналіз оплати і дисципліни праці АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
2.5 Аналіз ефективності діяльності працівників банку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
3 Шляхи підвищення ефективності використання людського капіталу в фінансових установах
3.1 Підвищення ефективності праці персоналу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
3.2 Використання резервів підвищення ефективності використання людського капіталу
3.3 Шляхи підвищення ефективності використання людського капіталу
3.4 Визначення шляхів до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Висновки
Перелiк посилaнь

РЕФЕРAТ

Дипломна робота містить 127 с., 22 табл., 10 рис., 45 джерел.
Об"єкт дослідження - механізм управління людським капіталом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Предмет дослідження - організаційно-економічний механізм управління людським капіталом в комерційному банку в сучасних умовах.
Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка комплексного механізму управління людським капіталом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності розробки методики визначення ринкової вартості людського капіталу та комплексу заходів щодо його ефективного використання в фінансових установах для забезпечення їх економічного піднесення.
Досліджено розвиток теорії управління персоналом, запропоновано удосконалене визначення поняття "людський капітал", встановлено характер і особливості впливу макроекономічних і регіональних факторів на процес формування та розвитку людського капіталу фінансових установ. На базі запропонованих методичних засад побудови системи управління процесом формування та розвитку людського капіталу розроблено організаційно-практичні засади створення механізму її реалізації за конкретних умов функціонування банку. Обгрунтовано концептуальний підхід до визначення преміювання персоналу, основою якого є оцінювання рівнів його розвитку та лояльність до фінансових установ.


ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, БАНК, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, АНАЛІЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРСОНАЛ, КАДРИ, ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, НОРМУВАННЯ, МОТИВАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.