15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування міжнародних автомобільних перевезень вантажів на транспортно-експедиційному підприємстві№ роботи: 1840
розділ: Логістика
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
1.1 Загальні підходи до планування міжнародних автомобільних перевезень
1.2 Законодавча база України при плануванні міжнародних автомобільних перевезень
1.3 Організація роботи транспортно-експедиційного підприємства
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ НА ТОВ „АВТОЛІДЕР”
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз комерційної і господарської діяльності підприємства
2.3 Аналіз організації служби міжнародних перевезень
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
3.1 Загальні підходи щодо вдосконалення планування вантажних перевезень
3.2 Застосування економіко-математичних методів в плануванні міжнародних автомобільних перевезень
3.3 Раціоналізація маршрутів автомобільних вантажних перевезень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ


В ході написання роботи було досягнуто наступних результатів, а саме розглянуто загальні підходи до планування міжнародних автомобільних перевезень. Встановлено, що планування робіт, що виконуються транспортними підприємствами, здійснюється з допомогою таких показників: загального пробігу транспортних засобів без вантажу, з вантажем; обсягу перевезення вантажів, вантажообігу, машино-годин у роботі транспортних засобів.
Досліджено нормативно-правові акти, ще регулюють міжнародні автомобільні перевезення в Україні. Серед них слід виділити Європейську угоду, що доповнює Віденську конвенцію про шляховий рух, Європейську угоду про міжнародні автомагістралі, Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу та ін.
Розглянуто особливості організація роботи транспортно-експедиційного підприємства. Зокрема встановлено, що дані підприємства можуть надавати наступні види послуг: фрахтування суден і розрахунки за фрахтом, озрахункові операції за зовнішньоторговими контрактами, зберігання вантажів, автоперевезення тощо.
У другому розділі роботи проведено аналіз планування міжнародних автомобільних перевезень вантажів на прикладі ТОВ „Автолідер”.
ТОВ „Автолідер” - підприємство, яке спеціалізується на наданні міжнародних автотранспортних послуг по перевезенню вантажів. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку автотранспортних вантажних перевезень і навіть планує розширення видів діяльності і вступ у інші галузі. На сьогодні на підприємстві працює 78 осіб, воно надає 5 видів автотранспортних послуг.
Провівши аналіз господарсько-комерційної діяльності слід відмітити, що загальний обсяг перевезень після зменшення майже у два рази в 2010 році, у 2011 році почав рости. Це свідчить про покрашення економічної ситуації на підприємстві, також збільшились показники вантажообігу та загального пробігу, коефіцієнт використання вантажності та середня технічна швидкість на підприємстві.
Основним підрозділом на який покладено функції планування міжнародних перевезень є служба міжнародних перевезень. Служба міжнародних перевезень є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується заступнику директора з експлуатації транспорту.
У третьому розділі наводяться основні пропозиції щодо вдосконалення даної проблеми на підприємстві.
Основними заходами щодо підвищення ефективності організації автомобільних міжнародних перевезень є вдосконалення планування. Планування вантажного автомобільного транспорту включає: планування підготовки водіїв і ремонтних робітників до прийому нової техніки; створення виробничо-технічної бази для обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів; вдосконалення структури транспортних засобів.
Наукову основу вирішення подібних завдань дозволяє дати математична теорія графів, яка переконливо доводить, що вибір маршруту руху, особливо в районах з розвинутою мережею автомобільних доріг, вулиць і магістралей, є завданням багатоваріантної, яка має безліч допустимих рішень, але лише одне оптимальне.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.