19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аудит та контроль розрахункових операцій підприємства№ роботи: 1837
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1.1. Мета та завдання аудиту і контролю розрахункових операцій
1.2. Аудит розрахунків з контрагентами підприємства
1.3. Аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці
1.4. Аудит розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами
РОЗДІЛ 2. АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВ СХІД АВТО
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних напрямів його діяльності
2.2. Система внутрішнього контролю розрахункових операцій
2.3. Узагальнення аудиту розрахункових операцій
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
3.1. Система внутрішнього контролю як шлях удосконалення методики та організації аудиту на підприємстві
3.2. Основні напрямки покращення аудиторських процесів та його автоматизація
ВИСНОВИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження роботи є звітність та первинна документація ТОВ Схід Авто, предметом – коло питань, що стосуються аудиту та контролю розрахункових операцій на підприємстві.
Мета роботи – проведення аудиту та контролю розрахункових операцій підприємства.
Завдання роботи:
- дослідити актуальність теми;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- навести методику аудиту та контролю розрахункових операцій;
- дослідити загальну характеристику підприємства та основних напрямів його діяльності;
- проаналізувати систему внутрішнього контролю розрахункових операцій;
- здійснити узагальнення аудиту розрахункових операцій;
- запропонувати шляхи вдосконалення контролю та аудиту розрахункових операцій;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.