18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет цивільного права№ роботи: 1836
розділ: Цивільне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

І. Теоретичні питання
1. Предмет цивільного права
2. Органи юридичної особи
3. Зупинення строку позовної давності
4. Поняття та види довіреності. Форма довіреності
5. Класифікація речей в цивільному праві
ІІ. Ситуація
ІІІ. Задача
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р, № 606-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/606-14.
2. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р., № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1576-12.
3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р., № 15-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/15-93.
4. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р., № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/435-15.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р., № 1618-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/1618-15.
6. Борисова В.І. Цивільне право / В.І. Борисова. - - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 345 с.
7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - Кн. 1. - 736 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.