19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Культура педагогічного спілкування як фактор гуманізації навчального процесу№ роботи: 1831
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теретичні аспекти дослідження
культури педагогічного спілкування
1.1. Педагогічне спілкування як соціально-психологічний процес
1.2. Комунікативна культура вчителя
1.3. Культура професійного спілкування педагога
РОЗДІЛ ІІ. Культура педагогічного спілкування
як фактор гуманізації навчального процесу
2.1. Проблеми гуманізації навчального процесу
2.2. Морально-гуманістичний зміст педагогічного спілкування
як фактор гуманізації навчального процесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ
Майстерність педагогічного спілкування вчителя полягає в поєднанні особистих глибинно-внутрішніх процесів мислення та зовнішнього його прояву стосовно учнів; залученні учнів до цих процесів на суб’єкт-суб’єктних засадах, що гарантують паритетні позиції вчителя та учнів.
Педагогічне спілкування - важливий компонент навчального процесу. Крім дидактичних і методичних вимог до організації спілкування існують певні соціально-психологічні вимоги до нього. Вимоги ці випливають зі своєрідності задач, які розв’язуються педагогічним спілкуванням. Ось найважливіші з них:
• Наявність психологічного контакту з класом, що забезпечує процес передачі інформації, її прийняття групою, класом.
• Розробка загальної партитури уроку. Підбор ілюстративного матеріалу, логічно виправдане чергування фактів і узагальнень, яскравих прикладів і теоретичного матеріалу.
• Створення в класі обстановки колективного пошуку і спільних роздумів, що надзвичайно важливо при реалізації усіх видів проблемного навчання.
• Керування пізнавальною діяльністю класу в ході навчального процесу через педагогічне спілкування.
• Єдність ділових й особистісних аспектів у процесі взаємодії вчителя і учнів.
• Педагогічно доцільна система взаємодій, що складається між вчителем і класом в процесі навчання. Вона забезпечує настроєність учнів на спілкування з педагогом і його предметом, сприяє підвищенню рівня мотивації навчання.
Таким чином, педагогічно доцільно організоване педагогічне спілкування виконує не тільки суспільні функції, але і допомагає педагогові вирішувати більш складні задачі, що сприяють професійному удосконалюванню, зміцненню світоглядної позиції.
Професійно-педагогіч не спілкування носить справді тотальний характер, бо пронизує собою всі клітини навчально-освітнього процесу і в більшості випадків визначає його яскравий успіх або скрушну невдачу. Оволодіння ідеями й технологіями гуманістичного спілкування - це незаперечний шлях до ствердження духовності, гуманізму, творчості і вчителя, і учня.
Професійне спілкування - це безперечно творча діяльність, бо має справу з безліччю заздалегідь не передбачених ситуацій, з розв’язанням нескінченного ряду творчих задач і потребує мобілізації всіх інтелектуальних та емоційних ресурсів, повної самовіддачі.
Основою професійно-педагогічного спілкування є особистісно-діалогічний стиль мислення та поведінки. Цей стиль відзначається множенням особистісного підходу до людини на творчі здібності й уміння вести діалог з учнями, колегами, батьками, будь-якою людиною, будь-якою аудиторією. Особистісно-діалогічний стиль є ядром комунікативної культури вчителя.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.