15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Менеджмент фармацевтичного підприємства№ роботи: 183
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………….…3
Розділ 1. Теоретичні основи фармацевтичного менеджменту…………………5
Розділ 2. Аналіз системи менеджменту ЗАТ «Борисфен»…………………….11
2.1. Загальна характеристика закритого акціонерного товариства “Борисфен”, основні напрямки його діяльності……………………………………………... 11
2.2. Аналіз організаційної структури управління підприємством……………16
2.3. Аналіз фінансового стану………………………………………………..…25
Розділ 3. Шляхи покращення діяльності ЗАТ «Борисфен»…………………...31
Виснов ки………………………………………………………………………… 34
Список використаних джерел…………………………………………………..36

Додатки………………………………………………………… ………………..38
   
Список літератури

Закон України "Про лікарські засоби" // ВВР. – 1996. - №24
2. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"// ВВР. – 1995. - №60
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", від 08.02.95 N 108.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 03.01.96 N 6.
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів" від 15.01.96 N 73.
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів" від 12.05.97 N 447.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я" від 15.07.97 N 765.
8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 р. за N 420/956
9. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
10. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
11. Андрощук Г., Кириченко А. Создание «имени» лекарственного препарата: аспекты конкурентного права //Провизор. - 2002. – Х-22. - С. 9-12.
12. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. - Донецьк, 2003. - 562 с.
13. Белошапка В. А., Загорий Г. В., Усенко В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА "Триумф", 2001. - 368 с.
14. Белявцев М. И., Иваненко Л. М. Маркетинг. Учебное пособие. -Донецк, 2003. -336с.
15. Громовик Б. П. Логістичні моделі управління товарними запасами фармацевтичних підприємств //Фармац. журн. - 2003. - №2. - С. 8-16.
16. Громовик Б. П. Логістичні прийоми у роботі представництв фармацевтичних фірм /Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тез. доп. IV міжнародної науково-практичної конференції. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002. - С. 87-88.
17. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збуговій діяльності фармацевтичних фірм //Фармац. журн. - 2001. - №5. - С. 12-23.
18. Громовик Б. П. Логістичні технології у фармації (методичні рекомендації). -Львів: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 2001. - 24 с.
19. Громовик Б. П. Організація роботи аптек. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 240 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.