18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування асортименту продукції та оцінка конкурентоспроможності продукції№ роботи: 1818
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 65
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Сутність планування, формування і управління асортименту продукції
1.2 Планування асортименту продукції та його оновлення
1.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції в процесі планування
2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз конкурентноспроможності продукції підприєства
2.3 Аналіз асортиментної політики підприємства
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Оцінка ефективних упроваджених заходів на підприємстві ТОВ «Алви»
3.2 Аналіз продуктивності праці та рентабельності
3.3 Планування товарного асортименту на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь теми. Планування оптимального асортименту продукції, термінів і темпів його оновлення з урахуванням стадій життєвого циклу продукції, рекламування і просування нових видів продуктів на ринок вимагає активного маркетингового дослідження кон’юнктури товарного ринку, стратегії конкурентів, тенденцій зміни макросередовища, здійснення інноваційних розробок, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції.
Процес постійного оновлення асортименту є важливою складовою маркетингової політики сучасного підприємства. Змінюваність складу продукції є наслідком цілеспрямованого чіткого керування цим процесом, що передбачає відносну стабільність асортименту за певні короткі проміжки часу, ретельне планування випуску продукції і суворий контроль за виконанням усіх асортиментних завдань і термінів випуску окремих видів продукції. Тому відхилення від планових завдань розцінюють як суттєвий недолік у роботі виробничих підрозділів, їхніх керівників та виконавців.
Проблема управління товарним асортиментом досліджувалась багатьма відомими авторами, такими як: Хоскинг А., Мескон М., Альберт М., Ворст Й., Ривентлоу Т., Майталь Ш., Речмен Д., Кунц Г., О. Донне. Українські та російські автори також висвітлюють цю тему у своїх працях, а саме Мозговой О.М., Герчікова І.Н., Балгаш О.М., Болюх М.А., Горностаєва В.М., Анисимов Ю.П., Алексеева М.М., Афанасьев М.П., Гончаров В.В.
Товарна політика орієнтує підприємство на виробництво й збут конкурентоспроможної продукції різних видів, моделей, асортиментних груп у відповідних пропорціях, тобто базується на формуванні економічно ефективного з огляду на витрати і доходи товарного асортименту (асортиментної програми). План виробництва продукції в асортименті виробів формується на певний часовий проміжок (рік, півріччя) з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов, які трансформуються в систему обмежень, що визначають область допустимих розв’язків, та цільові функції, за допомогою яких відображають напрям оптимізації.
Традиційно модель оптимального планування асортименту продукції містить основні обмеження на ресурсне забезпечення, збут й ефективність виробництва продукції. При цьому змістом планування є встановлення оптимальних кількісних співвідношень щодо обсягів виробництва продукції з урахуванням ряду внутрішніх і зовнішніх умов. У ринкових умовах вирішальною умовою успішної діяльності підприємства є конкурентоспроможність продукції за технічними й економічними параметрами. Як правило, рівень конкурентоспроможності продукції в економіко-математичній моделі відображають за допомогою відповідних обмежень на випуск конкретних видів продукції.
Об"єкт дослідження: ТОВ «Алви». Предметом дослідження є система знань, пов"язаних з цілеспрямованою дією планування асортименту продукції для забезпечення її конкурентоспроможності.
Метою дослідження: висвітлення теоретичних основ планування асортименту продукції та конкурентоспроможності продукції, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції.
Для досягнення поставленої мети в дослідженні вирішено такі завдання:
- визначити сутність та зміст як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок;
- визначити сутність планування, формування і управління асортименту продукції;
- дослідити ефективність планування асортименту продукції та оцінити конкурентоспроможність продукції.
Методи дослідження: аналітичний, графічний, системного аналізу, порівняльний.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.