14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування заходів стимулювання збуту№ роботи: 1817
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 64
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Сутність планування, формування і управління асортименту продукції
1.2 Планування асортименту продукції та його оновлення
1.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції в процесі планування
2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз конкурентноспроможності продукції підприєства
2.3 Аналіз асортиментної політики підприємства
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Оцінка ефективних упроваджених заходів на підприємстві ТОВ «Алви»
3.2 Аналіз продуктивності праці та рентабельності
3.3 Планування товарного асортименту на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Курсовий проект: 64 с., 24 табл., 1 рис., 25 джерел.
Об"єкт дослідження: ТОВ «Алви». Предметом дослідження є система знань, пов"язаних з цілеспрямованою дією планування заходів стимулювання збуту.
Метою дослідження: висвітлення теоретичних основ планування стимулювання збуту, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення заходів стимулювання збуту продукції.
Методи дослідження: аналітичний, графічний, системного аналізу, порівняльний.
Розглянуто теоретичні основи асортименту продукції та оцінки конкурентоспроможності. Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми щодо планування асортименту продукції та оцінки конкурентоспроможності продукції на підприємстві.
ПЛАНУВАННЯ, АСОРТИМЕНТ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЯ, ФІНАНСОВИЙ ПЛАН, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ


ВИСНОВКИ


Планування асортименту продукції є класичною задачею планування виробництва для підприємств із серійним характером випуску різноманітної продукції. Альтернативність входження різних видів продукції в асортиментний набір у різних обсягах зумовлює труднощі концептуального і технологічного характеру при плануванні оптимального асортименту продукції.
Аналіз господарської діяльності торгового підприємства дозволяє розробити тактику розвитку, обгрунтовати плани і управлінські рішення, здійснити контроль за виконанням, виявити резерви підвищення ефективності торгової діяльності, проаналізувати результати діяльності підприємства і працівників.
Провівши аналіз основних підприємств-конкурентів ТОВ «Алви», можна зробити висновок, що найбільш вагомим конкурентом є ПП «Бащинський». Бо він відзначається наявністю ефективної асортиментної стратегії, якісним обслуговуванням, гарною репутацією, яка склалася про ПП «Бащинський» у покупців і постачальників продуктів. Але потрібно також не забувати і враховувати і іншого конкурента – ПП «Своровський», хоча у нього і погано зарекомендована асортиментна стратегія, не висока якість пропонуємих послуг, але він теж є досить сильним суперником.
Розумне управління формуванням асортименту ТОВ «Алви» дозволить вирішити керівництву проблеми покращання фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках.
Велике значення для підвищення ефективності управління асортименту товарів ТОВ «Алви» має об’єктивна оцінка ринкової ситуації, старанне вивчення нового товару, реакції на нього потенційних покупців. Цього підвищення ефективності можна досягти за рахунок визначення оптимального ринкового сегмента, розробки ефективного комплексу маркетинга. Комерційний успіх фірми буде залежати від того, яку частину асортименту будуть складати товари, що користуються постійним високим попитом. Для збільшення частки цих товарів необхідно вивчати попит покупців, узагальнювати досвід тих продавців, які безпосередньо займаються реалізацією певних товарів.
Ефективне управління і формування асортименту товарів дуже важливо, тимпаче в нинішніх економічних умовах, оскільки зараз необхідно найефективніше використовувати свої ресурси, замовляти і продавати товари, на які є покупець і які користуються великим попитом. Якщо ці умови не будуть виконуватися ТОВ «Алви» може втратити своїх клієнтів, оскільки поряд знаходяться досить сильні підприємства-конкуренти.
І на прикінці вище наведеного хотілося би сказати що, необхідно проводити цілеспрямовану асортиментну політику, яка допоможе підприємству визначити конкурентоздатність її товарів на даному продовольчому ринку чи області, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми потрібно формувати асортиментну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців.
Проаналізувавши підсумки проведенного АВС-аналізу асортименту ковбасних виробів, що наявні у продажі ТОВ «Алви», я пропоную провести наступні заходи для підвищення реалізації усіх товарів, як тих, що користуються попитом, так і тих, що користуються незначним та зниженним попитом (згідно з результатами АВС-аналізу такими товарами є: варені ковбаси – група А: ковбаси «Докторська», «Любительська», група В: ковбаси варені «Русанівська нова», «Молочна нова», група С: «Дитяча екстра», «Шкільна нова» та «Варена з молоком»; ковбаси напівкопчені - група А: сосиски «Краківська», «Варшавська», «Солями Венська», група В: ковбаски «Шашличні», ковбаса «Делікатесна», група С: «Домашня жарена», «Одеська особлива»), а саме:
1) необхідно контролювати правильність встановленних цін, повноти показу товарів в цілому і викладки рекламуємих товарів;
2) контролювати чистоту та санітарний стан;
3) контролювати правильність та охайність відношення з витратними матеріалами;
4) контролювати дотримання робочих графіків;
5) контролювати вибір необхідної кількость товару для замовлення;
6) контроль дотримання правил та порядку дій при закритті відділу по закінченню його роботи;
7) необхідно навчати нових працівників;
8) застосовувати вивіски-вказівники, що привертають увагу;
9) використовувати відповідні види засобів масової інформації;
10) знижувати ціни на ті вироби, чий строк придатності скоро завершиться;
11) організовувати дегустацію товарів.
Всі вище перелічені заходи потрібно використовувати для покращення управління асортиментною політикою підприємства.
Маючи в своєму потенціалі таку могутню зброю, як операційний аналіз, можна управляти об"ємом продажів, знаючи, скільки необхідно продати продукції, щоб покрити витрати. В той же час необхідно пам"ятати, що чим вище поріг рентабельності, тим важче за нього перейти. Добитися його зниження можна різними шляхами - підвищуючи ціну або об"єм реалізації, знижуючи змінні і умовно-постійні витрати. За допомогою операційного аналізу фінансовий менеджер веде пошук найвигідніших поєднань змінних і умовно-постійних витрат, ціни і об"єму реалізовуваної продукції. Наприклад, іноді краще понизити ціну і за рахунок цього збільшити об"єми продажів. В інших випадках доцільно збільшити деякі умовно-постійні витрати (наприклад, витрати на рекламу), внаслідок чого зросте реалізація. Можна скористатися і іншими варіантами.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.