23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості роботи соціального педагога з профілактики та корекції девіантної поведінки№ роботи: 1812
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 51
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Девіантна поведінка як соціально-педагогічна проблема
1.1. Поняття девіантної поведінки
1.2. Негативні соціальні фактори, що сприяють формуванню девіантної поведінки у сучасних умовах
1.3. Проблема адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі
РОЗДІЛ 2. Особливості профілактики та корекції девіантної поведінки серед підлітків
2.1. Засоби профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків
2.2. Форми і методи профілактики наркоманії серед підлітків
2.3. Тренінг як форма соціального навчання підлітків при здійсненні соціально-педагогічної профілактики вживання наркотиків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Айве Р., Федорова О. Пособие по формированию жизненных навыков в воспитательных учреждениях. — Страсбург, 2004. — 98 с.
2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А.Й.Калська. — К., 2002.
3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2003. — 134 с.
4. Дем’янчук О.О. Програма корекції девіантної поведінки як напрямок соціально-психологічної допомоги підліткам. // Соціальний працівник. – 2007. - №2 (26). – С. 2-4.
5. Заверико Н.В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки у загальноосвітньому закладі. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2008. — №2. — С. 61-66.
6. Зарубежный опыт первичной профипактики злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних: Учеб.-метод, пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной. —М.: Моск. гор. фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. — 101 с.
7. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2005. — 328 с.
8. Ковальова А.Б. Соціальна робота з дітьми, що мають девіантну поведінку. // Соціальний працівник. – 2007. - №5 (29). – С. 2-11.
9. Корнієнко І.О. Методологічні засади профілактики алкоголізму в загальноосвітній школі // Науково-методичні засади діяльності психологічної школи: Навч.-метод. посібник: В 2т. /Зазаг ред. В.Г. Панка, 1.1. Цушка. — К.: Ніка-центр, 2005. —Т.2. — С. 5—19.
10. Максимова М.Ю., Толстухова С.В. Соціально-педагогічні аспекти профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. — К.:А.Л.Д., 2000.
11. Методичні рекомендації до проведення тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя. - К., 2002.
12. Мурашкевич О.А. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкт профілактики вживання психоактивних речовин. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2008. — №2. — С. 67-74.
13. Нові підходи в профілактиці залежності від психоактивних речовин в Черкаській області: інформ. бюлетень по тренінгам. - Черкаси, 2003.
14. Орел Г.О. Організація з профілактики девіантної поведінки серед підлітків. // Соціальний працівник. – 2007. - №9 (33). – С. 2-30.
15. Панок В.Г Організація антинаркотичної профілактичної роботи в навчальних закладах // Науково-методичні засади діяльності психологічної школи: Навч.-метод. посібник: В2т. /Зазаг. ред. ВТ. Панка, I.I. Цушка. —К.: Ніка-центр, 2005.—Т.2.—С. 19—33.
16. Социальная педагогика: курс лекций/ Под общ. ред. MA Галагузовой. - М., 2001.
17. Соціальна педагогіка: теорія і технологія. Підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
18. Терніченко А.С. Первинна профілактика наркоманії серед підлітків// Науково-методичні засади діяльності психологічної школи: Навч.-метод. посібник: В2т. /Зазаг. ред. В.Г. Панка, 1.1. Цушка. —К.: Ніка-центр, 2005. — Т.2. — С. 33—62.
19. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді/ Г.М. Бевз.О.П. Плавник. - К., 2004. - Кн.1.
20. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика/О.О. Ярмоленко, О.М. Балакірєва, О.О. Стойко та ін. - К., 2004. - Кн.7.
21. Тютюнник О. Тренінг як форма соціального навчання підлітків при здійсненні соціально-педагогічної профілактики вживання наркотиків. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2007. — №1. — С. 89-95.
22. Філанчук С.В. Соціально-педагогічний моніторинг рис девіантної поведінки підлітків. // Соціальний працівник. – 2007. - №5 (29). – С. 12-16.
23. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків: За проектом «Діалог»: Навч.-метод. посібник /О.В. Вінда, О.П.Коструб, І.ГСомова, И.О. Березіна, М.М. Галябарник, С.В. Кириленко. —3-те вид., пере-роб. і доп. — К., 2004. — 284 с.
24. Алєксєєнко Т. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2005. — №1. — С. 56-59.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.