22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стимулювання праці як фактор професійного розвитку персоналу№ роботи: 1802
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм:
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
1.1 Матеріальне стимулювання розвитку персоналу
1.2 Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки
1.3 Стимулювання роботодавців щодо професійного розвитку персоналу
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу
2.3 Основні принципи структури рекламного агентства
2.4 Люди і їхні функції в структурі рекламного агентства
РОЗДІЛ 3 ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Аналіз організації оплати праці
3.2 Аналіз складових кадрового менеджменту
3.3 Аналіз системи мотивації персоналу підприємства
3.4 Прибутки й оплата послуг ТОВ «Запоріжжя Медіа»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 63 с., 3 табл., 3 додатка, 36 літературних джерел.
Мета курсової роботи: розробка практичних підходів щодо удосконалення процесу стимулювання персоналу у ТОВ «Запоріжжя Медіа».
Об’єкт курсової роботи - процес стимулювання персоналу у ТОВ «Запоріжжя Медіа»
Предмет курсової роботи – теоретичні та методичні підходи до удосконалення управління професійним розвитком в організації.
Методи курсової роботи: аналіз і синтез, комплексний аналіз, економічний аналіз, графічний, метод аналогій.


СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, ТРУДОВI РЕСУРСИ, ПЕРСОНАЛ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ВИНАГОРОДА, ПРЕМІЮВАННЯ

ВИСНОВКИ


Н а підставі теоретичних досліджень в курсовій роботи визначено, що теоретичною основою вдосконалення економічного механізму стимулювання праці у сфері рекламної діяльності має бути ринкова теорія заробітної плати. Заробітна плата як багатоаспектна економічна категорія в ринкових умовах є елементом ціни послуг робочої сили. Відсутність цивілізованого ринку рекламних послуг та особливості фінансування сфери рекламної діяльності зумовлюють необхідність регулювання заробітної плати працівників. Провідна роль заробітної плати в економічному механізмі стимулювання праці зумовлена її функціями, головними серед яких є відтворювальна, стимулююча та регулююча. Доведено, що на сучасному етапі ринкових перетворень крім поширеної практики стимулювання праці через встановлення надбавок та доплат і виплату премій виникла необхідність суттєво посилити диференціацію тарифної частини заробітної плати. Виявлено, що чинна система посадових окладів виступає стримуючим фактором високоефективної праці, оскільки обмеженість діапазону окладів не дозволяє врахувати рівень індивідуального ділового потенціалу працівника та результати його діяльності.
За результатами дослідження теоретичних основ стимулювання праці визначено складові економічного механізму стимулювання праці у сфері рекламної діяльності, до яких належать: система матеріальних стимулів; форми матеріального стимулювання творчої праці; критерії та показники, які характеризують результати і результативність колективної та індивідуальної роботи; організаційні аспекти стимулювання; вимоги до дієвості механізму стимулювання праці. Серед форм матеріального стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності слід розрізняти такі, що стимулюють залучення працівників до трудової діяльності, та такі, що підвищують зацікавленість працівників у досягненні високих результатів колективної та індивідуальної праці.
Розвиток рекламних агентств є прибутковою діяльністю для підприємців, підприємств рекламодавців усіх форм власності. Щоб вижити на ринку реклами рекламним агентствам необхідно розвивати нові шляхи створення рекламної продукції, удосконалювати вивчення рекламного ринку, залучати кращих спеціалістів в області реклами і маркетингу. Для цього рекламні агентства використовують різноманітні методи, варіанти створення нових рекламних модифікацій. Багато рекламних агентств уже зрозуміли це й активно удосконалюють свою виробничу базу, щоб не припустити конкуренції і поліпшити своє фінансове положення.
Пропозиції:
Розви ток медіального сегмента вітчизняного рику реклами.
Приділяти велику увагу творчості й авторським правам а так само професіоналізм адаптації до продуктів західних гігантів.
Для того, щоб виникнула перспектива саморегулювання реклами в Україні необхідно, що б збільшився обсяг ринку реклами і виросла вся інфраструктура.
Об"єктив не визначення читацької аудиторії, проведення власних маркетингових досліджень.
Створення іміджу торгової марки і послідовне застосування інших інструментів у рекламі.
Додатки маси зусиль виконати роботу не тільки класно, але і нестандартно.
Постійна робота над професіоналізмом, гарне знання мови і навичок проведення презентацій.
Створення нових форм реклами: рекламні стикери, плакати і щомісячні настінні міні газети в салонах транспортів центральних маршрутів.
Підвищення уваги рекламодавця до купівельних можливостей провінційного пасажира.
Шрифтові акценти краще робити на ключових словах, що сприяє запам"ятовуванню.
Реклам ний текст повинний сполучити граничну ясність викладу і спроможність зацікавити.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.