13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вибір стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі№ роботи: 18
розділ: Стратегічне управління
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність і види економічних стратегій підприємства
2. Порядок розробки стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі
3. Організаційно економічна характеристика підприємства
4. Обґрунтування стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі
5. Стратегічні напрями розвитку підприємства роздрібної торгівлі на перспективу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки (скорочений варіант)
О б’єктом дослідження стало ТОВ «Евріка».
На сьогоднішній день підприємство володіє цілою мережею меблевих магазинів. Асортимент продукції, що реалізується в даних магазинах включає наступні групи:
• корпусні меблі;
• офісні меблі;
• м’які меблі;
• кухонні меблі.
Базовим сегментом ринку ТОВ «Евріка» за географічним критерієм є населення наступних міст: Староконстянтинів, Хмільник, Бар, Шепетівка, Полонне та Ізяслав. В межах виділеного сегменту наведемо основних споживачів продукції, ними є:
• Різні установи (офісні меблі).
• Фізичні особи (м’кі меблі, корпусні меблі).
ТОВ «Евріка» має досить широку регіональну збутову мережу.
Щодо СЗГ досліджуваного підприємства, то слід зауважити, що найкраще стратегічне положення мають групи товарів – офісні та мякі меблі, найгірше – дитячі меблі.
В нашому випадку домінує організаційний аспект на шкоду двом іншим, тобто фірма прийде до такого стану, що можна назвати “бюрократія, що ричить”. У цьому випадку вся діяльність всередині фірми орієнтована в основному на процес, що строго регламентується чинними внутрішньофірмовими правилами і процедурами, а не на кінцевий результат.
Також, в даній роботі для покращення діяльності підприємства було розроблено загальні стратегії та ряд функціональних, що дасть можливість підприємству покращити свою діяльність в різних сферах.
   
Список літератури

1. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
2. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.
4. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5.
5. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.
6. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
7. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
9. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
10. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
11. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
12. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с
13. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.
14. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
16. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// Бизнес №8, 2002 с. 15-21
17. Карлоф Б. Деловая стратегия. М., 1991.
18. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М., 1997.
19. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 1999.
20. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
21. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.; Новосибирск, 2000.
22. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством:
23. Олдкорн Р. Основы менеджмента. М., 1999.
24. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003
25. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
26. Стратегічне управління, Василенко В.А., Ткаченко Т.І.
27. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., 1998
28. Хентце Й. Основные цели стратегического менеджмента // Проблемы теории и практикум управления -1999- №12
29. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление запасами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. СПб., 1999.
30. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.