13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка ефективності роботи кадрової служби№ роботи: 1793
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні основи роботи кадрових служб на підприємствах
1.1 Зміт та завдання роботи кадрових служб
1.2 Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу
1.3 Оцінка і вимір ефективності управління персоналом
2 Оцінка роботи кадрової служби на підприємстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2 Аналіз організації роботи кадрової служби на підприємстві
2.3 Оцінка ефективності діяльності кадрової служби на підприємстві
3 Шляхи удосконалення роботи кадрової служби на підприємстві
Висновки
Перелi к посилaнь
Додатки

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 44 с., 13 рис., 2 табл., 25 джерел.
Об’єкт дослідження – кадрова служба підприємства ТОВ «Фокстрот».
Мета роботи – дослідження та оцінка ефективності роботи кадрової служби.
Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналізу.
Реалізація сучасного курсу на проведення радикальних економічних реформ і активну соціальну політику в період поширення ринкових відносин в Україні обумовлює зміну функцій, методів і підходів до управління персоналом підприємств. Перехід на якісно новий рівень розвитку регіональних і галузевих ринків праці, які характеризуються надмірною пропозицією робочої сили при обмеженій кількості робочих місць, з одного боку, та підвищення складності і вимог до якості праці, як наслідок розвитку техніки і технології виробництва та його маркетингової орієнтації, з іншого, диктує потребу у високій якості реалізації функцій кадрової служби, їх адекватного впливу на працівників підприємства. Прийняття до уваги відповідних тенденцій зумовлює необхідність застосування системного підходу до керівництва кадрами та використання системних методів для аналізу процесів, які відбуваються в його межах.


СЛУЖБА, ПРОФЕСІЯ, КАДРИ, ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, НАВЧАННЯ, ЧИННИКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, РЕСУРСИ
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.