21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність та особливості міжнародного маркетингу№ роботи: 178
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу
1.1. Міжнародний маркетинг: зміст, поняття і сутність
2.2. Внутрішній і міжнародний маркетинг: загальні риси і відмінності
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на ВАТ ”АК АДВІС”
2.1. Загальна характеристика ВАТ ”АК АДВІС”
2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства
2.3. SWOT-Аналіз
2.4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “АК АДВІС”
Розділ 3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові приорітети у міжнародному маркетингу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия/Уч. Пер. с анг. Интенгарца М. 2-3-еизд.-М: ИНФА-М, 1999.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
3. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
5. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб.пособие. – 2-е изд.-М:Вільямс, 2000. –688с.
6. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
7. Зав’ялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: Учеб.пособие. –М.: ИНФА –М,-2001.- 496с.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-методичний посібник. – КНЕУ, 2000.-124с.
9. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. –К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
11. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под Ред. проф. Алексунина В.А. –М.: Изд. – книготорг. Центр “Маркетинг”, 2001.
13. Маркетинг: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Башева –М: Высшее образование, “Экономика” –1999.
14. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.