19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація маркетингової діяльності на підприємстві№ роботи: 177
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: задомовленістю

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації маркетингової діяльності на підприємстві
1.1. Сутність, концепції, функції та об’єкти маркетингу
1.2. Етапи процесу формування маркетингової стратегії підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності на ПП „МЕДІА-ТРЕЙД ”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.3. Аналіз маркетингової діяльності на ПП «МЕДІА-ТРЕЙД»
2.3.1. Аналіз товарообороту підприємства
2.3.2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції
2.3.3. Аналіз асортиментної та цінової політики
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на ПП „Медіа-Трейд”
3.1. Відкриття нових магазинів
3.2. Зміна асортиментної політики та системи ціноутворення
ВИСНОВКИ
ЛІТЕР АТУРА
ДОДАТКИ
   
Список літератури

Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
6. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
7. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело.-М.: Внешториздат, 1990.
8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
9. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
10. Грабова Н. Н., Кириленко В. Б. Бухгалтерский учёт и анализ торгово-комерческой деятельности. – К.: Учетинформ, 1995.
11. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. – М.: Дело и сервис, 2000.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
13. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
14. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
15. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
16. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
17. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
18. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
19. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
20. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.