17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу конкурентоспроможності№ роботи: 1761
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТНОЇ ДІАГНОСТИКИ 6
1.1 Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу конкурентоспроможності 6
1.2 Диагностика галузі 11
1.3 Диагностика конкурентних переваг 14
2 ДІАГНОСТИКА ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 20
2.1 Загальна характеристика підприємства 20
2.2 Дослідження вітчизняного ринку лікеро-горілчаної продукції 22
2.3 Оцінка діяльності підприємства та його конкурентної позиції 28
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЯ ПРОДАЖУ 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 43 с., 8 табл., 4 рис., 23 джерел.
Предмет курсової роботи – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів діагностики конкурентоспроможності підприємства.
Мета роботи - вирішення теоретичних і методичних аспектів економічної природи конкурентоспроможності та їх зв’язок із сучасною практикою господарювання.
Задача дослідження: розглянути еволюцію теоретичних поглядів на економічну природу конкурентоспроможності, визначити основні показники використовуються при економічної діагностики конкурентоспроможності підприємства, на основі аналізу показників розробити рекомендації по вдосконаленню конкурентоспроможності підприємства.
Методи дослідження – аналіз, синтез, індукція, дедукція, графічний, описовий, розрахунковий.
ДІАГНОСТИКА, ГАЛУЗЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, МАРКЕТИНГ, ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЗБУТОВА ПОЛІТИКА, РЕКЛАМНА ПОЛІКА, ТОВАРНИЙ РИНОК, ПРОДУКТ
   
Список літератури

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) // – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2210-14
2. Закон України «Про рекламу» від 29.06.10 № 2367 // Відомості Верховної Заради України. – 2010. – №34. – ст. 486. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
3. Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств / О.В. Андрєєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 4. – С.10-13.
4. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофов. – М.: Экономика, 1989. - 208 с.
5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Підручник. – 4-е видавництво, перераб. і доп. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2009. – 480 с.
6. Грузинів В.П. та ін. Економіка підприємства : Підручник для внз / Під ред. проф. В. П. Грузинова. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005. – 535 с.
7. Данько Т.П. Управління маркетингом: Підручник. Видавництво 2-е, перераб. і доп. – М.: Инфра-м, 2001. – 334 с.
8. Державний комітет статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
9. Дикаленко М.В. Сухий спирт (Електронний документ). – Режим доступу: http://www.business.ua/article s/trends/Suhoy spirt- 3311/
10. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К., 2006. – 386 с.
11. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / М.В.Жук, Т.В.Бауліна. - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. - 348 с.
12. Міжнародний галузевий Інтернет портал Drinks International (Електронний документ). – Режим доступу: http://www.drinksint.com/
13. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб / А.П. Міщенко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. - 336 с.
14. Московчук Э.В. Дошка підрахунку (Електронний документ). – Режим доступу : http://www.business.ua/article s/vodka market/Doska podscheta- 1875/
15. Наливайко А.П. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкових відносин. Сучасний стан та напрями розвитку / А.П. Наливайко. – Київ: КНЕУ, 2001. – 227 с.
16. Огляд українського ринку лікеро-горілчаної продукції. (Електронний документ). – Режим доступу: http://gorilka.ua
17. Огляд українського ринку лікеро-горілчаної продукції. (Електронний документ). – Режим доступу: http://www.vodka.com.ua/
18. Положение о политике интегрированной системы управлении на ликероводочном заводе Хортица»
19. Положение об организации работы отдела маркетинга – должностная инструкция директора по маркетингу
20. Положение об отделе закупок ЛГЗ «Хортица» – должностная инструкция начальника отдела.
21. Попов Е.В. Планування маркетингових досліджень на підприємстві. – М.: Маркетинг, 2003 – 115 с.
22. Портер М. Міжнародна конкуренція: Пер. з англ. / Під ред. В. Д. Щетинина. М.: Міжнародні відносини, 2003. – 784 с.
23. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 20.05.10 № 2275 // Відомості Верховної Заради України. – 2010. – №37. – ст. 372. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
24. Про встановлення розміру мінімальних оптовий-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва: Закон України від 30.10.2008р. № 957 // Відомості Верховної Заради України. – 2008. - №49. – ст. 682. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
25. Сайт ТМ «Хортиця» (Електронний документ). – Режим доступу: http://khortytsa.com/
26. Сохацька О. М., Романчукевич М.Й. Побудова маркетингової інформаційної системи: українська специфіка // Вісник Житомирського
27. Тенденції розвитку ринку горілки України (Електронний документ). – Режим доступу: http://akcyz.com.ua/
28. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА - М. - 2006.-312 с.
29. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учеб./ Р.А. Фатхутдинов. - М.: Экономика, 2005. - 504 с.
30. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдінов. – М.: «Маркетинг», 2002. – 386 с.
31. Характеристика основних виробників горілки в Україні (Електронний документ). – Режим доступу: http://www.favor.com.ua/ru/vot e/products/ ?section=21&cpage=2#commen ts
32. Хруцкий В. Е., Корнєєва И.В. Сучасний маркетинг: настільна книга з дослідження ринку : Учеб.пособие. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 116c.
33. Чеботар С. І., Шевчик М. Г., Рябчик І. В., Основи маркетингу. – Донецьк: Наша година, 2004. – 238 с.
34. Яновский А. Конкурентоспроможність товару і виробника //Маркетинг в Україні. – 2005. - №5. – С. 21-23.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.