21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сукупна пропозиція. Сукупна пропозиція в довгостроковому та короткостроковому періодах№ роботи: 1760
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 28
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 3
Сукупна пропозиція. Сукупна пропозиція в довгостроковому та короткостроковому періодах 3
2 ТЕСТИ 17

3 ЗАДАЧІ 24
Задача 1
В економіці виробляється і споживається тільки чотири вид благ: одяг, житло, їжа, розваги.
Товарні позиції 2007 р. 2008 р.
Q0 P0 Q1 P1
Одяг 10 20 12 21
Їжа 30 8 35 10
Житло 9 12 11 14
Розваги 8 7 15 11

Розрахуйте індекс споживчих цін і дефлятор для 2008 р., використовуючи дані 2007 р. як базові.

Задача 2
2. Задача.

Споживання домогосподарств характеризується наступними даними:
функція споживання С = 20 + 0,8 Yd,
ставка податку знаходиться на рівні 10%,
загальний дохід становить 500 млрд. грн.,
дотації – 50 млрд. грн.
Визначити обсяг заощаджень та середню норму споживання.

Задача 3
ТОВ «ОВК» уклало контракт з однією із фірм Німеччини на 100 000 євро. Курс гривні до євро – 7 грн. / євро.
Якщо курс гривні знизиться до 7,5 грн. / євро, що матиме ТОВ «ОВК» - валютну економію чи збиток?


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 28
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общей ред. А.В. Сидоровича - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, изд-во “ДИС”, 1997.-416 с.
2. Бункина М.К. Национальная экономика. Учебное пособие.- М.: Дело, 1997.- 272 с.
3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах.: Пер с англ. II-го изд.- М.: Республика, 1993.
4. Макроэкономика: учебное пособие / Под ред. Т.Ю. Останиной. Хабаровск, ХГАЭП, 1994.
5. Макроэкономика: Учебно- методическое пособие / Под ред. И.В. Калашниковой.- Хбаровск: ДВГУПС, 1997.- 69 с.
6. Политическая экономия: Учебник для вузов / В.А. Медведев (рук. авт. колл.), Л. И. Абалкин, О. Н. Ожерельев и др. — М.: Политиздат, 1990.
7. Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. — М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.