15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми міжнародного співробітництва№ роботи: 176
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 47 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… .……………3
1. Зміст і форми міжнародного співробітництва………………………………..5
2. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України…………….15
3. Основні форми міжнародного співробітництва України…….…………….24
3.1. Міжнародне енергетичне співробітництво……………………..…………2 4
3.2. Міжнародне співробітництво у сфері сировинного виробництва….……40
3.3. Міжнародне агропромислове співробітництво………………………...…41
4. Пріоритети України у міжнародному співробітництві…………………….42
Ви сновки……………………………………………………………… …………44
Список використаної літератури……………………………………………….. 46
   
Список літератури

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: 1997.- 322с.
2. Балаков П.К. "Международные торговые отношения и расчеты" 1994 г. Москва
3. Беляцкий С.А. "Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость: проблемы, тенденции" Экономика Украины №9 2002 г
4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
5. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
6. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
7. Дергачев В. В. "Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон" Экономика Украины №12 1994 г.
8. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: “Изд-во “Экономика”, 1998. – 215 с.
9. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
11. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С.
12. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
13. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже 20-21 вв. М., 1997.
14. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 69-73.
15. Симония Н.. Глобализация и неравномерность мирового развития. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 35-44.
16. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 237 с.
17. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 1997. – 144с.
18. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський Університет”, 1999. – 302с.
19. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.- К.: “Основи”, 1998.
20. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
21. Скаленко О. Глобальні резерви поступу / Передмова О. Білоруса. – К.: Основи, 2000. – 394 с.
22. Cоколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.