21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна сутність інвестування№ роботи: 1757
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економічна сутність інвестування.................. .............................. .......................3
2. Методи локалізації запобігання й страхування ризиків....................... ..............8
Список використаних джерел........................ .............................. ............................12
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
4. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
5. Дудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.06.02 / КНЕУ. - К., 2001. - 19 с.
6. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
7. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.