17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні методи виховання№ роботи: 1755
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 53
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……3
Розділ І. Значення виховання в психолого-педагогічній теорії…………6
1.1. Суть виховання як складової педагогічного процесу……………….6
1.2. Теоретико-методологічні основи організації виховання …………..15
Розділ ІІ. Загальні методи виховання……………………………………..23
2 .1. Сутність методу і прийому виховання……………………………….23
2.2. Методи формування свідомості………………………………………24
2 .3. Методи формування суспільної поведінки…………………………..33
2.4. Методи стимулювання діяльності та поведінки……………………..42
2.5. Методи контролю й аналізу рівня вихованості……………………...46
ВИСН ОВКИ……………………………………………………………….. .51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...53
   
Список літератури

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: Коло, 2003. - 528 с.
2. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - С. 347.
3. Воспитатели и дети: источники роста / Под ред. В. Петровского - М., 1994. - С. 7-8.
4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
5. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. - М.: Наука, 1996. - С. 59
6. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и его развитие. - М.: Наука, 1998. - 235с.
7. Казенко В.И. Педагогические функции и содержание факультативного обучения в основной школе // Педагогика и психология. - 1997. - № 2.
8. Каракокский В. А. Воспитательная система школы // Народное образование. - 2001. - №4.
9. Концепція превентивного виховання дітей та молоді // Учитель. - 2000. - № 1-3.
10. Корнетов Г.Б. Итоги й перспективы парадигментально-педагогическо й интерпретации моделей образовательного процесса // Гуманитарные науки. - 2001. - № 1.
11. Кудряшова Р. Виховна система нашої школи. // Завуч. - 2006. - №9. - С. 7.
12. Лактюнова Г. Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики. // Шлях освіти. - 2005. - №4. - С. 2 - 7.
13. Лашина С. Виховна система в сучасних умовах. // Завуч. - 2006. - №9. - С. 4 - 7.
14. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка: Навчальний посібник. - К., 1999. - С. 219.
15. Образование в контексте социализации // Педагогика. - 1996. - № 1. - С. 3-8
16. Огаренко В. Теоретико-методологічні основи організації виховної роботи в навчальному закладі. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №3. - С. 427 - 435.
17. От авторитарного образования к педагогике свободы // Газман О.С., Вейрс Р.М., Крылова Г. В. Новые ценности образования: содержание гуманистического образования. - М., 1995. - Вып. 2. - С. 27-33
18. Павлова М.П. Педагогическая система А.С. Макаренка. - М.: Педагогика, 1993.
19. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Г. Педагогічні технології. Навчальний посібник. - К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім.П.Бажана, 1995, - 254с.
20. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: В 5т. - К.: Рад. шк., 1976. - Т. 1.
21. Радул В. Соціальний характер виховання. // Шлях освіти. - 2004. - №3. - С. 6 - 9.
22. Сметанський М. Суть виховання як складової педагогічного процесу. // Шлях освіти. - 2006. - №4. - С. 14 - 17.
23. Сметанський М. Теоретичні засади сучасних концепцій виховання. // Шлях освіти. - 2004. - №3. - С. 2 - 6.
24. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996. - 232 с.
25. Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін. // Шлях освіти. - 2004. - №2. - С. 2 - 6.
26. Сухомлинський В. О. Слово про слово. Вибр. твори: У 5-ти т. - К., 1976. - Т. 5.
27. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5-ти т. - К., 1976. - Т. 2.
28. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Вибр. пед. твори: У 2-х т. - К., 1983. - Т. 1.
29. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. -544 с.
30. Хозяинов Г. И. Педагогическое мастерство преподавателя. - М.: Наука, 1988. - 321с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.