21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інфляція, її темпи№ роботи: 1753
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 3
Інфляція, її темпи 3
2 ТЕСТ 10
До чистих інвестицій відноситься:
3 ЗАДАЧІ 11
Завдання 1
За даними таблиці 1 розрахуйте наступні показники: а) ВНП (двома методами), б) Особистий доход, в) Доход кінцевого використання, г) Обсяг винагороди за працю, д) Обсяг чистого експорту, є) Обсяг чистих приватних інвестицій.

За наведеними.;даними таблиці 2 розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій, якщо в умовах повної зайнятості обсяг ЧНП дорівнює:
Варіанти 6) 620.
Варіант завдання відповідає останній цифрі залікової книжки
Таблиця 2
Обсяг ЧНП (Y) Споживання (С) Заощадження (S)
620 562 58

Виконайте завдання, використовуючи табличні дані, що характеризують споживчі витрати (С), заощадження (S) та обсяги ЧНД (Y) в економіці закритого типу (в у.г.о.)
а) Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій, якщо в умовах повної зайнятості обсяг ЧНД дорівнює 590 (у.г.о.).
б) Знайдіть різницю між обсягом номінального та реального ЧНД, якщо заплановані інвестиції дорівнюють 58 (у.г.о.). Який характер має розрив між ними інфляційний чи дефляційний?
в) Який характер має розрив, якщо заплановані інвестиції дорівнюють 38 (у.г.о.)


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общей ред. А.В. Сидоровича - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, изд-во “ДИС”, 1997.-416 с.
2. Бункина М.К. Национальная экономика. Учебное пособие.- М.: Дело, 1997.- 272 с.
3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах.: Пер с англ. II-го изд.- М.: Республика, 1993.
4. Макроэкономика: учебное пособие / Под ред. Т.Ю. Останиной. Хабаровск, ХГАЭП, 1994.
5. Макроэкономика: Учебно- методическое пособие / Под ред. И.В. Калашниковой.- Хбаровск: ДВГУПС, 1997.- 69 с.
6. Политическая экономия: Учебник для вузов / В.А. Медведев (рук. авт. колл.), Л. И. Абалкин, О. Н. Ожерельев и др. - М.: Политиздат, 1990.
7. Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. - М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.