17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив загальнорозвиваючих вправ на укріплення опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку№ роботи: 1750
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 29
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ….3
1. Опорно-руховий апарат дітей дошкільного віку та
загальнорозвиваючі вправи орієнтовані на його укріплення ………....5
1.1. Загальні відомості про опорно-руховий апарат дітей
дошкільного віку. Частини скелету і їх розвиток………………………5
1.2. Характеристика рухливих ігор та методика їх проведення……….13
1.3. Рухливі ігри для розвитку опорно-рухового апарату……………...18
Розділ 2.Експерементальне дослідження………………………………..23
2 .1. Констатуючий етап експерименту…………………………………..23

2.2. Формуючий етап експерименту……………………………………..24
2.3. Порівняльний аналіз………………………………………………….25
ВИСНОВКИ………………………………………………………… ….....26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….28

ВИ СНОВКИ
На закінчення треба сказати, виховання й розвиток рухових здатностей сприяє рішенню соціально обумовлених завдань: всебічному й гармонічному розвитку особистості, досягненню високої стійкості організму до соціально-екологічних умов, підвищенню адаптивних властивостей організму. Виховання фізичних якостей сприяє розвитку фізичної й розумової працездатності, більше повної реалізації творчих сил людини в інтересах суспільства.
Пізнання себе самого є необхідною умовою забезпечення життєдіяльності фахівця в умовах сучасних впливів зовнішнього середовища. Формування фізичної культури особистості немислимо без уміння раціонально коректувати свій стан засобами фізичної культури й рухової діяльності.
Руху відіграють істотну роль у взаємодії людини із зовнішнім середовищем. Виконуючи різноманітні й складні рухи, людина може здійснювати трудову діяльність, спілкуючись із іншими людьми, займатися спортом і т.д.
Під впливом фізичного тренування відбувається неспецифічна адаптація організму людини до різноманітних проявів факторів зовнішнього середовища.
Загальнорозвиваюч і вправи без предметів включають в себе основні положення i рухи рук, ніг, тулуба, голови. До них відносяться: основна стійка, стійка ноги нарiзно; основнi положення прямих рук, положення зігнутих рук; положення ніг; нахили тулуба вперед, назад в сторону, повороти тулуба i голови направо i наліво; нахили голови вперед, назад, вліво, вправо; стрибки на обох i на одній нозі.
Загальнорозвиваючі вправи сприяють загальному фізичному розвитку школярів i мають велике загальноосвітнє значення. Вони незамінні при навчанні дітей правильному диханню i формуванню правильної постави. Можуть бути використані як профілактичні, так i коригуючі вправи.

При проведенні формуючого педагогічного експеримента виявилося, що діти старшого дошкільного віку достатньо добре справились з часом який давався на проведення рухливої гри, а саме хлопці мали більш високі часові показники ніж дівчата завдяки більш розвинутому опорно-руховому апарату.
   
Список літератури

1. Абросимова Л.И., Карасик В.Е. Определение физической работоспособности детей и подростков // Медицинские проблемы физической культуры. 1978, вып. 6, с. 38-41.
2. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. - М.: Медицина, 1982.
3. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии. - Спб.: «Водолей», 1998. - 560 с.
4. Бисярина В.П. Анатомо-физиологические особенности детского возраста. - М.: Медицина, 1968.
5. Валеология. Справочник школьника / Cост. Н. Зотова. - Донецк: ПКФ «БАО», 1999. - 448 с.
6. Валеологія (інформ.-метод. збірник). - К.: Т-во "Знання" України,1996. - 336 с.
7. Виноградов П.А. и др. Отношение старшеклассников школ нового типа к физической культуре / Теория и практика физической культуры, 1994, № 7, с.22-25
8. Галантюк С.І., Феник С.Й., Страшнюк Н.М., Грубінко В.В. Педагогічна практика з шкільної гігієни. Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань з шкільної гігієни - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 29 с.
9. Гальперин С.И. Физиологические особенности детей. - М.: Просвещение. - 1965.
10. Гигиена детей и подростков (Под ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева). - М.: Медицина. - 1986.
11. Гнітецька Т.В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназії (10-13 років) / автореферат. Луцьк, 1998, 18 стр.
12. Гнітецька Т.В. Сутність, завдання і зміст фізичного виховання учнів в умовах гімназії // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Матеріали ІІ-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ - Лу
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.